Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Από χώρα, εταιρεία σε πτώχευση…

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένας χώρος. Ένας χώρος προς διάθεση των όποιων απαιτήσεων των «δανειστών» της. Πώς συνέβη αυτό; Ή για να κάνω την ερώτηση ακόμη καλύτερα; Γιατί συνέβη αυτό;
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι πτώχευση; Πτώχευση, μας λένε οι οικονομολόγοι, είναι μία διαδικασία κατά την οποία περιέρχεται μία επιχείρηση – εταιρεία η οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Έτσι, τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται στην κυριότητα εκείνων στους οποίους η πτωχευμένη εταιρεία χρωστάει…

Στην περίπτωση της Ελλάδας, εδώ ακριβώς αρχίζει το πρώτο παράδοξο ή παγκόσμια πρωτοτυπία. Μπορεί ένα κράτος να κηρύξει πτώχευση; Και πάλι οι οικονομολόγοι μας λένε πως «τα κράτη δεν πτωχεύουν». Δηλαδή, με βάση το διεθνές δίκαιο, όταν ένα κράτος δεν μπορεί να πληρώσει τους δανειστές του, τότε με νόμο που ψηφίζει το κράτος κηρύσσει στάση πληρωμών απέναντί τους. Τα κράτη δεν είναι επιχειρήσεις, δεν είναι εταιρείες.

Και όμως, στην περίπτωση της Ελλάδας, η Δανειακή Σύμβαση (που δεν έχει ψηφιστεί από τη Βουλή), αναγκάζει τη χώρα να πληρώσει με την περιουσία της! Δηλαδή, με αποδοχή της κυβέρνησης Παπανδρέου (και την σιωπηλή αποδοχή του υπόλοιπου πολιτικού σκηνικού) η χώρα μας μετατράπηκε σε εταιρεία!!! Και με βάση αυτήν ακριβώς την αποδοχή, εκποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία… Αν και με βάση το Σύνταγμα της Ελλάδας, τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους ανήκουν στους πολίτες και όχι στην εκάστοτε κυβέρνηση…
Αποδεικνύεται, λοιπόν, πως η παρούσα κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου έχει μετατρέψει την χώρα σε χώρο ικανοποίησης αιτημάτων των «δανειστών» μας. Ένα χώρο στον οποίο «πέφτουν» για να αρπάξουν όσα μπορούν, όσα προλάβουν, προκειμένου να κερδοσκοπήσουν (για όσο διάστημα τους επιτραπεί) και στην συνέχεια να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις πώλησης – επιστροφής τους στο Ελληνικό κράτος…
Αυτό ζούμε σήμερα. Και το βιώνουμε κάτω από κούφιες απειλές των δανειστών μας. Γιατί; Επειδή ο κανόνας λέει πως ο δανειστής ανησυχεί πάντα για την πληρωμή. Στην περίπτωσή μας, ο δανειστής εκβιάζει, τρομοκρατεί, επικάθεται του Συντάγματος μίας χώρας, κινείται με κανόνες συμμορίας και αφήνει πολλά «ίχνη» προσυμφωνημένων ενεργειών… Μάλλον θα πρέπει να αντιδράσουμε. Μάλλον θα πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα και να πάψουμε να τρώμε το «κουτόχορτο» που μας ταΐζουν. Μάλλον θα πρέπει να ενωθούμε σαν πολίτες και να διεκδικήσουμε τη χώρα μας. Όταν αυτό θα συμβεί, τότε πολλά, πάρα πολλά θα είναι αυτά που θα αλλάξουν. Όλοι μαζί μπορούμε να παλέψουμε για μία Νέα Ελλάδα. Εμείς, οι πολίτες, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από τους σημερινούς πολιτικούς, οι οποίοι δεν τολμούν ούτε να σκεφθούν…

Όλοι μαζί μπορούμε να αγωνιστούμε για μία δημοκρατία και όχι για να επανέλθουν «σκηνικά» που στήθηκαν για να ανακυκλώνεται η πολιτική ελίτ-αλήτ που κυβερνά παρεΐστικα και συνήθως εκτελώντας διάφορες εργολαβίες…

Μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας;
Κωνσταντίνος

kostasxan.blogspot.com

H τράπεζα της Ελλάδος,τα λεφτά των ασφαλισμένων,ο αλή μπαμπά και οι 40 κλέφτες!


Σύμφωνα με το Νόμο 2216/94 άρθρο τρίτο, τα διαθέσιμα, πλην ταμειακής διαχείρισης, κεφάλαια των δημόσιων οργανισμών και ασφαλιστικών ταμείων, τα μη επενδυόμενα μεταφέρονται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργούσα ως διαχειριστικό όργανο των καταθετών, επενδύει τα διαθέσιμα αυτά σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.



*

*
Στη συνέχεια σύμφωνα με το Νόμο 2469/97, άρθρο 15, παράγραφος 11 τα διαθέσιμα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα διαθέσιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η τράπεζα της Ελλάδος.

Το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο αλλά ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σ' αυτό φορείς (Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.
*

*
Το ενεργητικό του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. επενδύεται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου. Εάν κατά το χρόνο πραγματοποίησης των επί μέρους επενδύσεων δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι στην πρωτογενή αγορά, το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους της τελευταίας έκδοσης στην τιμή της δημοπρασίας, ανάλογα με τον τρόπο που είχαν διατεθεί οι τίτλοι κατά την ημερομηνία έκδοσης, με συνυπολογισμό των τόκων του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος. Αν από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πρωτογενή διάθεση τίτλων, παρέχεται η ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος να απευθύνεται στη δευτερογενή αγορά για την απόκτηση του αναγκαίου εκάστοτε χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. να επενδύονται άμεσα.

Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν σε αυτό δύνανται να ζητήσουν από την Τράπεζα της Ελλάδος την ανάληψη συγκεκριμένων χρηματικών ποσών και μέχρι της αξίας της καταθέσεως τους στο Κοινό Κεφάλαιο. Η τράπεζα της Ελλάδος καταβάλει το αιτούμενο ποσό στο Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ., μειούμενης αναλόγως της μερίδος συμμετοχής του αιτούντος στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται με πράξη της να ορίζει το όριο των αναλαμβανόμενων ποσών πέραν του οποίου θα απαιτείτε απλή προειδοποίηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση. Οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.
*

*
Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης μπορούν να επενδύονται σε τίτλους του Δημοσίου, είτε αυτοτελώς είτε προς αναπλήρωση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους λογαριασμούς διαθεσίμων κεφαλαίων, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται εκάστοτε επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.
Η διαχείριση των επενδυόμενων κεφαλαίων από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανομή των αποδόσεων στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου των Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..
*


.
Και μετά το PSI (κούρεμα) τι;
1
Τα αποθεματικά τωνΝομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ασφαλιστικών Φορέων,τα οποία αναγκαστικά είχαν . . . εμπιστευθεί στα «ασφαλή» χέρια της Τράπεζας της Ελλάδος, μπήκαν στην κατσαρόλα και «μοχλεύθηκαν» σαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Κανείς από τους . . . θεματοφύλακες δεν ρώτησε τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Α.Φ. αν συμφωνούσαν με αυτήν την επιλογή και κανείς από τους. . . μοχλευτές και μαγείρους αυτής της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ τράπεζας ( που δεν ξέρω γιατί συνεχίζει ακόμα να ονομάζεται «Τράπεζα της Ελλάδος», δεν ενημέρωσε κανέναν για την μετέπειτα πορεία αυτής της ομολογιακής μοχλευμένης σούπας.

Άρπαξαν τα λεφτά των ασφαλισμένων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που είχαν την υποχρέωση να παραδίδουν τα αποθεματικά τους δηλαδή τις οικονομίες τους για φύλαξη.

Ούτε ένα , ούτε δύο, ούτε δεκαδύο, αλλά πάνω από 20 δισεκατομμύρια έγιναν φτηνός χαλβάς που θα γευθούν οι ασφαλισμένοι μετά το 2037 και μαύρο ακριβό χαβιάρι για τα σκαθάρια της παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικής εξουσίας.

Απ' ότι φαίνεται, η μάσα που έκαναν οι κουμπάροι και «μελαμψοί κοντοπόδαροι» συνδικαλισταράδες με τα τοξικά ομόλογα, ήταν απλώς «δεκατιανό» μπροστά σε αυτό που καταγγέλλουν οι ασφαλισμένοι για τα αποθεματικά των ταμείων τους και την απαξίωσή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα περί νομιμότητας και συνταγματικότητας που ακούω δεξιά κι αριστερά έχουν καταντήσει τελικά σαν τη γνωστή διαφήμιση για τη φριτέζα της συγχωρεμένης της πεθεράς όταν μάλιστα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πως το κατοχικό μας καθεστώς δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ψάχνει για την . . . «κουτσομούρα» του Εγγλέζου.

Και για να σοβαρευτούμε, λέμε πολύ απλά, ότι δεν είναι δυνατόν να αντιπαλεύουμε μόνο με νομικές και ηθικές αιτιάσεις και ενστάσεις, μια δικομματική δικτατορία που υπηρετεί μιαν άλλη ευρωπαϊκώτερη, η οποία με τη σειρά της διαχειρίζεται τα «θέματα» της παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικής ληστοσυμμορίας, που και αυτή άρχισε ήδη να έχει την περπατησιά μιας παγκόσμιας κυβέρνησης.

2
Το θέμα της εξαέρωσης των αποθεματικών των Ταμείων των επιμελητηρίων της χώρας θέτουν ο πρόεδρος και οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ με σχετική ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό Οικονομικών.

Το κείμενο της ερώτησης που υπογράφουν ο Φώτης Κουβέλης, ο Θανάσης Λεβέντης, ο Νίκος Τσούκαλης και ο Γρηγόρης Ψαριανός, μεταξύ άλλων λέει και τα εξής:

Η πλειονότητα των διοικήσεων των επιμελητηρίων της χώρας προέβη σε έντονη διαμαρτυρία κατά της Τραπέζης της Ελλάδος καθώς λόγω της απομείωσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου χάνουν πολύ μεγάλο μέρος των αποθεματικών τους.

Κατόπιν αλληλογραφίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με την Τράπεζα της Ελλάδος, η επιμελητηριακή κοινότητα της χώρας ενημερώθηκε ότι τα αποθεματικά των Επιμελητηρίων της χώρας, τα οποία τηρούνται σε λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ισχύει για κάθε ελληνικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), έχουν επενδυθεί σχεδόν στο σύνολό τους σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου (ομόλογα ή/και έντοκα γραμμάτια) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11 του Ν. 2469/1997, συναποτελώντας (μαζί με αντίστοιχους πόρους άλλων ΝΠΔΔ) το λεγόμενο Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, εάν τα Επιμελητήρια αιτηθούν, για λόγους κάλυψης ταμειακών αναγκών τους, χρήματα από αυτά τα αποθεματικά, το σχετικό αίτημα καλύπτεται από τα ρευστά διαθέσιμα του Κοινού Κεφαλαίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, τότε η κάλυψη γίνεται με ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Κοινού Κεφαλαίου, ήτοι των κινητών αξιών όπου έχουν επενδυθεί οι πόροι των αποθεματικών, η οποία ρευστοποίηση γίνεται με βάση την αγοραία αξία των κινητών αυτών αξιών κατά την ημέρα ρευστοποίησης.

. . .

Σύμφωνα με δηλώσεις των προεδρείων των επιμελητηρίων η ΤτΕ τους γνωστοποίησε ότι θα ενταχθούν στο PSI.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Επιμελητήρια δεν έχουν καμία επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς τα αποθεματικά τους είναι το προϊόν της διαχείρισης των διοικήσεων των Επιμελητηρίων, με κύριο στόχο την υλοποίηση ή τη συμμετοχή σε υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, καθώς και την κάλυψη αναγκών σε περιόδους κρίσης όπως η παρούσα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πώς αποφασίστηκε να γίνουν οι συγκεκριμένες επενδύσεις των αποθεματικών; Με ποια κριτήρια αποφασίστηκαν οι συγκεκριμένες επενδύσεις;
2. Γιατί δεν υπήρξε ούτε καν ενημέρωση των διοικήσεων των Επιμελητηρίων;
3. Είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης η διαφορετική αντιμετώπιση των αποθεματικών των Επιμελητηρίων, ή η διασφάλισή τους με ισοδύναμο τρόπο;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός

3
Το ίδιο θέμα της εξαέρωσης των αποθεματικών των Ταμείων θέτει με ερώτησή του προς τον υπουργό Οικονομικών και ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ Αθανάσιος K. Πλεύρης. Η ερώτησή του έχει ως εξής:

Απαντώντας στην υπ'αριθμ. 1317/2-11-11 ερώτηση δεν αποστείλατε κανένα από τα ζητούμενα στοιχεία αλλά περιγράψατε γενικά την κατάσταση με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Συγκεκριμένα δεν απαντήσατε σε κανένα από τα θέματα που τέθηκαν και αφορούν στην διαχείριση εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) των χρημάτων διαφόρων ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων Επιμελητηρίων και Ασφαλιστικών Ταμείων) που κατέληξαν στο λεγόμενο «Κοινό Κεφάλαιο» (Κ.Κ).

Αυτοί οι φορείς ήδη από πέρυσι εγκαλούν την διοίκηση της ΤτΕ για κακοδιαχείριση των χρημάτων τους που επένδυσε σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και ζητούν από την ΤτΕ την επιστροφή των καταθέσεών τους! Σύμφωνα με επιστολές των διοικήσεων τους, το μεγαλύτερο μέρος του Κ.Κ μετετράπη σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου από την ΤτΕ χωρίς να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των Δ.Σ των φορέων αυτών.

Μάλιστα πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο μήνυσης του ΕΤΑΑ κατά της ΤτΕ για τις οικονομικές απώλειες των τομέων αυτού του Ταμείου (Δικηγόρων, Γιατρών, Μηχανικών) εξαιτίας της διαχείρισης του Κ.Κ από την ΤτΕ. Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην μηνυτήρια αναφορά του ΕΤΑΑ χρήματα από τα αποθεματικά του, που υπολογίζονται σε 6 δισ. ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος για την αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από το 1997 μέχρι πρόσφατα χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι δικαιούχοι. Στο κατάλογο των δυσαρεστημένων προστέθηκαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΑ), όπως και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) που επίσης απέστειλαν εξώδικα.

Συνεπώς ερωτάται ξανά ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια ΝΠΔΔ και πότε ακριβώς έστειλαν στη ΤτΕ επιστολές διαμαρτυρίας; Ποια από αυτά έχουν μηνύσει την ΤτΕ για το θέμα των ομολόγων του Κ.Κ;

2. Πόσα χρήματα του Κοινού Κεφαλαίου (Κ.Κ) ΝΠΔΔ το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος επενδύθηκαν σε κρατικά ομόλογα χωρίς την σύμφωνη γνώμη των φορέων; Πότε ακριβώς έγινε κάθε μια από αυτές τις επενδύσεις και με χρήματα ποιων ΝΠΔΔ - Ασφαλιστικών Ταμείων - συγκεκριμένων Τομέων αυτών;

3. Αληθεύει ότι το συνολικό ποσό που εισέρευσε από όλα τα ΝΠΔΔ στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ ανερχόταν μέχρι το 2011 στα 17 δισ. Ευρώ;

4. Ποια είναι (ανά Ασφαλιστικό Ταμείο και Τομέα) η οικονομική απώλεια σε όρους καθαρής παρούσας αξίας (net present value) από τις αγορές ομολόγων εκ μέρους της ΤτΕ μέσω του Κ.Κ;

5. Σκοπεύει η ΤτΕ να αποζημιώσει τα Ασφαλιστικά Ταμεία για τους χαμένους κοινωνικούς (και όχι κρατικούς) πόρους που εξαφανίστηκαν μέσα από τις συνεχείς αγορές ομολόγων;

Ο ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος K. Πλεύρης, Βουλευτής Α' Αθηνών

4
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΑΝΕΑΕΔ) επίσης με επιστολή της προς τον υπουργό Άμυνας, προειδοποιεί για ατελείωτο νομικό αγώνα αν η κυβέρνηση δεν κατορθώσει να σώσει τα Μετοχικά Ταμεία.
Όλη η επιστολή της ΑΝΕΑΕΔ έχει ως εξής:

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις του PSI, της νέας δανεικής σύμβασης και των..... επακόλουθων εφαρμοστικών νόμων, πληθαίνουν οι εντονότατες ανησυχίες των ενεργών και αποστράτων στρατιωτικών, αναφορικά με την τύχη των αποθεματικών των Μετοχικών μας Ταμείων και των ΕΚΟΕΜ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, τα ως άνω αποθεματικά, όπως ισχύει για κάθε ελληνικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), έχουν επενδυθεί, σχεδόν στο σύνολό τους, σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου (ομόλογα ή/και έντοκα γραμμάτια) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11 του Ν. 2469/1997, συναποτελώντας (μαζί με αντίστοιχους πόρους άλλων ΝΠΔΔ) το λεγόμενο Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, εάν τα Μετοχικά μας Ταμεία ή ΕΚΟΕΜ, για λόγους κάλυψης ταμειακών αναγκών τους, ζητήσουν χρήματα από αυτά τα αποθεματικά (κάτι που είναι βέβαιο, αν ληφθεί υπόψη ότι οι ετήσιες ζημίες που καταγράφουν, καλύπτονται από αυτά τα αποθεματικά), το σχετικό αίτημα καλύπτεται από τα ρευστά διαθέσιμα του Κοινού Κεφαλαίου και εάν αυτό δεν επαρκεί (επίσης βέβαιο), τότε η κάλυψη γίνεται με ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Κοινού Κεφαλαίου, ήτοι των κινητών αξιών όπου έχουν επενδυθεί οι πόροι των αποθεματικών, η οποία ρευστοποίηση γίνεται με βάση την αγοραία αξία των κινητών αυτών αξιών κατά την ημέρα ρευστοποίησης.

Όπως είναι ευθέως αντιληπτό, αυτή η πρακτική οδηγεί σε άμεση απομείωση των εν λόγω αποθεματικών, κατά ποσοστό που δύναται να αγγίζει μεγέθη πολύ μεγαλύτερα του 50%!

Αυτή η εξέλιξη της υφαρπαγής των αποθεματικών κ. υπουργέ, είναι ευνόητο ότι βάζει την οριστική ταφόπλακα στο άμεσο μέλλον των Μετοχικών μας Ταμείων και εσείς ως προϊστάμενος αυτών, δεν είναι δυνατόν να είστε θεατής σε αυτή την καταλήστευση των χρημάτων που προορίζονται για παροχή οικονομικών δικαιωμάτων σε εκατοντάδες χιλιάδες ενεργούς και απόστρατους στρατιωτικούς, λιμενικούς και αστυνομικούς.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το αποθεματικό των Μετοχικών μας Ταμείων και των ΕΚΟΕΜ έχει δημιουργηθεί από τις εισφορές των μετόχων τους και δεν είναι αποτέλεσμα ούτε επιδοτήσεων ούτε επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι χρήματα που αφορούν στο μόχθο και τον ιδρώτα των στρατιωτικών, λιμενικών και αστυνομικών, που τώρα στη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε βάλλονται και δοκιμάζονται βάναυσα.

Τα Μετοχικά μας Ταμεία κατέθεσαν ρευστό χρήμα και η απαίτησή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι να τους αποδοθεί στο ακέραιο αυτό το περιουσιακό που τους ανήκει και μας ανήκει.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενήργησε καταχρηστικά ως διαχειριστής ξένης περιουσίας, κατά τρόπο αντίθετο προς το συμφέρον των Μετοχικών Ταμείων και του συνόλου των μετόχων και μερισματούχων τους, χωρίς την παραμικρή άδεια ή ενημέρωσή τους.

Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε για ακόμη μία φορά, πως τα Μετοχικά μας Ταμεία, δεν είναι Επικουρικά Ασφαλιστικά Ταμεία και οποιαδήποτε προσπάθεια σύγκρισής τους ή και ταύτισης τους, αναφορικά με σχεδιασμούς περί δήθεν ενιαίου πλάνου βιωσιμότητας κλπ., μόνο ως επικίνδυνη και καταστροφική μπορεί να χαρακτηρισθεί.

Επειδή δεν θα σας τιμούσε ως άνθρωπο και ως πολιτικό του δικού σας διαμετρήματος, να ταυτισθείτε με την κλοπή του μόχθου του Προσωπικού του οποίου προΐστασθε και τη διάλυση των Μετοχικών μας Ταμείων, σας καλούμε ως προϊστάμενο αυτών των Ταμείων, να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες θα βάλουν τέλος στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων ενεργών και απόστρατων στρατιωτικών, λιμενικών και αστυνομικών που βλέπουν καθημερινά να βουλιάζουν όλο και περισσότερο στη φτώχεια, την απαξίωση και την εξαθλίωση.

Στην απευκταία περίπτωση που δεν καταφέρετε να διασώσετε το μόχθο και το μέλλον του Προσωπικού σας, δεν θα έχουμε πλέον άλλα περιθώρια παρά να αγωνισθούμε νομικά και δυναμικά και γι αυτό το λόγο καλούμε όλους τους συναδέλφους στοιχείο που τους ανήκει και μας ανήκει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κλοπής της περιουσίας μας και του μέλλοντός μας.

5
Νέα επιστολή της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΑΝΕΑΕΔ)

ΠΡΟΣ: -MTN
-ΜΤΣ
-ΜΤΑ
-ΕΑΑΣ
-ΕΑΑΝ
-ΕΑΑΑ
ΚΟΙΝ.: -Ως πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διαθέσιμα κεφάλαια ΝΠΔΔ

1. Σύμφωνα με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), η Τράπεζα της Ελλάδος σε ερώτηση της ΠΟΕΠΛΣ σχετικά με τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΜΤΝ, παρέπεμψε σε επιστολή που απέστειλε προς το ΜΤΝ στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα εξής:
i. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΜΤΝ μαζί με τα διαθέσιμα κεφάλαια των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών φορέων που κατατίθενται στην ΤΤΕ συνιστούν το κοινό κεφάλαιο των Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών φορέων το οποίο διαχειρίζεται η ΤτΕ.
ii. Σύμφωνα με τον ν.2469/1997 η ΤτΕ είναι υποχρεωμένη να επενδύει το ενεργητικό του κοινού κεφαλαίου άμεσα και αποκλειστικά σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
iii. Το κοινό κεφάλαιο συνιστά ομάδα περιούσιας που ανήκει εξ αδιαίρετου στους συμμετέχοντες φορείς, έτσι και τα κεφάλαια του ΜΤΝ επενδυθήκαν από κοινού με τα κεφάλαια των υπόλοιπων φορέων σε ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου.
iv. Απολήψεις χρηματικών ποσών για την κάλυψη εκτάκτων ταμειακών αναγκών του ΜΤΝ δεν συνιστούν αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασμό, αλλά ρευστοποιήσεις μέρους η του συνόλου της μερίδας του ΜΤΝ στο κοινό κεφάλαιο.
v. Παρουσίαση αναλυτικής περιγραφής του συνόλου του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου κατά την 31-1-2012 όπου τα αποτελέσματα της διαχείρισης δείχνουν ότι η τρέχουσα αξία των μερίδων του ΜΤΝ, που αποτυπώνει την εικόνα της στιγμής, είναι μειωμένη κατά 50% περίπου δηλ. από τα 110.000.000 στα 55.000.000 ευρώ.
2. Επειδή η απάντηση της ΤτΕ είναι ιδιαίτερα νεφελώδης σε ότι αφορά την τύχη του χαρτοφυλακίου των ομολόγων και έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που κατέχει το κοινό κεφάλαιο των Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών φορέων, παρακαλούμε όπως:
i. Μας διαθέσετε το σχετικό έγγραφο της Τραπέζης της Ελλάδος προς το ΜΤΝ.
ii. Μας γνωρίσετε:
1) Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχετε προβεί, προκειμένου διευκρινιστεί, εάν τα εν λόγω ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου συμμετέχουν στην ανταλλαγή ομολόγων στα πλαίσια του PSI, ή πρόκειται να εξοφληθούν κανονικά στη λήξη τους.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε στην περίπτωση που το ως άνω χαρτοφυλάκιο, συμμετέχει στην ανταλλαγή ομολόγων, που σημαίνει απώλεια περιουσίας των Ταμείων σε ποσοστό άνω του 60% και την στη συνέχεια πρακτική αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς τους μετοχομερισμάτουχους τους.
3. Αντίστοιχα τα ΜΤΣ, ΜΤΑ καθώς και οι ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ, παρακαλούνται όπως μας ενημερώσουν για τα διαθέσιμα τους κεφάλαια τα οποία είναι ατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και αντίστοιχες ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί.

Για το Δ.Σ.
Ο Γραμματέας Παντελής Συνέλης Αξιωματικός Ε.Δ. ε.α.

Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Ρέππας Αξιωματικός Ε.Δ. ε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
- Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο, Αρχηγό ΓΕΕΘΑ
- Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Ζιαζιά, Αρχηγό ΓΕΣ
- Αντιναύαρχο Κοσμά Χρηστίδη, Αρχηγό ΓΕΝ
- Αντιπτέραρχο Αντώνιο Τσαντηράκη, Αρχηγό ΓΕΑ
- ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ
- Φορείς ΕΔ & ΣΑ
- Μ.Μ.Ε.
- Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου

6
Τον μύθο των ξένων ταμείων που με τη συμμετοχή τους στο PSI σώζουν την Ελλάδα κατέρριψε με συνέντευξή του στην εκπομπή «Ο καλός και ο κακός βγαίνουν βόλτα στη Σοφοκλέους» ο πρόεδρος του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, Κώστας Τσουπαρόπουλος.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, «τα ξένα ταμεία είχαν επενδύσει μόνο το 5% των αποθεματικών τους σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και μάλιστα αγορασμένα στην δευτερογενή αγορά». Αυτό, όπως εξήγησε, «σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα ομόλογα αγοράστηκαν σε τιμή 70% κάτω της ονομαστικής τους αξίας και με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του PSI κερδίζουν 20%, τη στιγμή που το δικό μας ταμείο χάνει το 53% των αποθεμάτων του».

Ο κ. Τσουπαρόπουλος απαντώντας στις κατηγορίες του κ. Βενιζέλου υπογράμμισε ότι αφενός η συμμετοχή στο πρόγραμμα του PSI είχε εθελοντικό χαρακτήρα, γεγονός που αναφερόταν ρητά και αφετέρου το πρόγραμμα απευθύνονταν σε ιδιώτες επενδυτές. Τα ασφαλιστικά ταμεία όμως είναι ΝΠΔΔ δεν είναι ιδιώτες.

Επιπλέον, όπως είπε η πατρίδα εκτός από γεωγραφικός προσδιορισμός είναι και οι άνθρωποι και δεν μπορούμε να μιλάμε για σωτηρία της πατρίδας χωρίς αυτούς.

Το ΕΤΑΠ ΜΜΕ σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συμμετοχή της στo PSI μέσω ομολόγων αγορασμένων με χρήματα του ταμείου ΕΤΑΠ ΜΜΕ ενώ έχει ήδη στείλει εξώδικο στη διοίκηση της για αυτό το θέμα.

Ποιες ...;αναπληρώσεις;

Αναφερόμενος στο θέμα των αναπληρώσεων από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «κουρέματος» ο κ. Τσουπαρόπουλος είπε στην FM Voice.gr ότι δεν γίνεται να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μία μεριά οι τράπεζες να αναπληρώνουν τις απώλειές τους και από την άλλη τα ταμεία να δέχονται ασαφείς και αόριστες υποσχέσεις.

Ο κ. Τσουπαρόπουλος αναφέρθηκε μάλιστα σε σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί με τους διοικητές όλων των ταμείων και τον κ. Βενιζέλο, όπου του τέθηκε το θέμα για να απαντήσει ότι θα δημιουργηθεί ειδικό ταμείο στήριξης του ασφαλιστικού συστήματος και εκεί θα κατευθυνθούν περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου και δη ακίνητα. Οι διοικήσεις όμως των ταμείων αντιδρούν σε μια τέτοια εξέλιξη καθώς θα κληθούν να παρέχουν υπηρεσίες ...;real estate για να πάρουν κάποια χρήματα.

Τέλος ο κ. Τσουπαρόπουλος εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα συμπεριληφθεί σε επικείμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας τροπολογία που να ρυθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων στα ηλεκτρονικά μέσα που μέχρι τώρα δεν αναγνωρίζονται.


7
Για περισσότερα από τις πηγές:

Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων
21/01/2011 «Όχι» της ΔΙΣ στην Τράπεζα της ΕλλάδοςΓια τη μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ σε ειδικό λογαριασμό της ΤτΕ
01/05/2011 Mεταφέρονται οι εκκλησιαστικοί λογαριασμοί από τις ιδιωτικές τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος
03/05/2011 ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ!
02/12/2011Η Τράπεζα της Ελλάδος τα λεφτά των ασφαλισμένων ο Αλή Μπαμπά και οι 40 (;) κλέφτες...
30/01/2012ΤτΕ: Κοινό Κεφάλαιο των ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων
03/02/2012 Στον αέρα τα αποθεματικά των επιμελητηρίων
03/02/2012 Εξαέρωση των αποθεματικών των επιμελητηρίων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας.
03/02/2012 ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ
02/03/2012 PSI και Μετοχικά Ταμεία.Η ΑΝΕΑΕΔ προειδοποιεί με "ανένδοτο" δικαστικό αγώνα
16/03/2012 Διαθέσιμα κεφάλαια ΝΠΔΔ

eineken.pblogs.gr
anti-ntp.blogspot.com

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Στα ύψη το έλλειμμα της χώρας λόγω PSI! - Η απάτη σε βάρος των Ταμείων

Τελικά η πολυδιαφημισμένη «επιτυχία» του PSI εξελίσσεται σε "πέτρα στο λαιμό" της χώρας, καθώς την τελευταία στιγμή δηλαδή στις 9 Μαρτίου, ημέρα που έκλεινε το ελληνικό PSI, η κυβέρνηση Παπαδήμου με υπουργό Οικονομικών τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, «κούρεψε» μεταξύ άλλων κάπου 200 εκ. ευρώ από ... καταθέσεις ΑΕΙ, ΤΕΙ νοσοκομείων και άλλων ΝΠΔΔ για να πετύχει το εγχείρημά του, χωρίς να ενημερώσει φυσικά κανέναν ότι μετέτρεψε τις καταθέσεις σε ομόλογα εν μία νυκτί και τα ομόλογα ε συνεχεία τα ... "κούρεψε"!


Το πλέον ανατριχιαστικό: Το έλλειμμα εκτινάχθηκε στα ύψη καθώς οι ΔΕΚΟ που χάνουν δισεκατομμύρια επι δισεκατομμύρίων φόρτωσαν αυτό το έλλειμμα στον κρατικό Προϋπολογισμό βάσει των "papastatistics" δηλαδή των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ που επέβαλε κατόπιν εντολής των ξένων πατρόνων του ο Γ.Παπακωνσταντίνου και βάσει των οποίων προσμετράται στο έλλειμμα του κράτους και το έλλειμμα των ΔΕΚΟ!

Περίπου 200 εκ. ευρώ ή το 70% των κεφαλαίων τους σε καταθέσεις έχασαν έτσι τα ΝΠΔΔ την τελευταία ημέρα, στις 9 Μαρτίου, για να πετύχει το κούρεμα!!! Τα κεφάλαια αυτά όπως καταγγέλλεται αρμοδίως, από πρυτάνεις ΑΕΙ (Σύνοδος πρυτάνεων), και από γιατρούς, δεν ήταν ομόλογα, αλλά απλές καταθέσεις νπδδ, οι οποίες δεν προσφερόνταν ώστε να δεχθούν μεταχείριση ανάλογη με τα αποθεματικά των ταμείων. Δηλαδή υποχρεωτική τοποθέτηση σε ομόλογα…

Ανακύπτει έτσι το καυτό ερώτημα: Σε ΠΟΙΑ ΤΙΜΗ και ΠΩΣ έγιναν τα μετρητά ομόλογα και αγοράστηκαν τίτλοι την ημέρα που τα ομόλογα κουρεύονταν; Ειδικώς δε λένε οι επαγγελματίες, σε ΠΟΙΑ τιμή αγοράστηκαν; Και εξηγούν: «Πως είναι δυνατόν τα ΝΠΔΔ να έχασαν το 70% των κεφαλαίων τους στο κούρεμα, όταν οι τιμές των ομολόγων έτσι κι αλλιώς ήταν στα τάρταρα και χαμηλότερες από το 30% της ονομαστικής αξίας τους; Και μάλιστα την ημέρα του κουρέματος;»  

Όλα αυτά όταν το κοινό αγνοεί, ότι παραμένουν ακούρευτα και δεν έχει κλείσει το PSI για ελληνικά ομόλογα και εγγυήσεις 28 δις ευρώ σε διεθνές δίκαιο. Πρόκειται για ομόλογα αξίας 18 δις ευρώ και εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου που ανέλαβε δάνεια των ΔΕΚΟ, ΟΣΕ, ΕΑΣ, ΟΑΣΑ!!!

Το τρομερό εδώ είναι ότι αυτά τα χρέη των ΔΕΚΟ τα οποία προφανώς κατέπεσαν, ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ μέσω της ΕΛΣΤΑΤ στο ελληνικό χρέος, όταν έγιναν αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις ελλείμματος…

Με αυτά όμως, έχει τελικά κηρυχθεί και επίσημα χρεοκοπία στην Ελλάδα από την ISDA και έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις για ελληνικά ομόλογα που αθέτησαν την υποχρέωση πληρωμής τους, σε κατόχους CDS, γεγονός που θα προκαλεί για μεγάλο διάστημα εμπόδια στο δανεισμό της χώρας. Αλλά στον αέρα βρίσκεται στο μεταξύ και το υπόλοιπο PSI δηλαδή το κούρεμα για ελληνικά ομόλογα σε ξένο δίκαιο (και εγγυήσεις του δημοσίου) συνολικού ύψους 28 δις ευρώ, που μένουν «ακούρευτα» και είναι αμφίβολο αν θα γίνουν ακόμα και στις 4 Απριλίου, με φόβους ότι μπορεί να υπάρξει νέα αναβολή ίσως και έως τις 15 Μαίου, που λήγει ομόλογο 450 εκ. ευρώ σε ξένο δίκαιο και μπορεί να πληρωθεί...

Σχετική καταγγελία για την κλοπή των κεφαλαίων των νπδδ πέραν των Ταμείων, των πρυτάνεων, γιατρών μέσω σχετικών blogs, (υγεία) αλλά και του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, έκανε και η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του χρέους, η οποία έδωσε συγκεντρωτικά στοιχεία. Έτσι προκύπτουν τα «χαμένα» 200 εκ. ευρώ, σερ σύνολο περίπου 300 εκ. ευρώ. Η ΕΛΕ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Προκαλεί τεράστιο, άμεσο οικονομικό βάρος στην κοινωνία, λόγω των αυθαίρετης απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδας να μετατρέψει ακόμη κι εντός του 2012 καταθέσεις ΝΠΔΔ σε ομόλογα, για να αυξηθεί η «εθελοντική συμμετοχή».

Από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων ζημιώθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία 12 δισ. (από 24 δισ. περίπου) τα Πανεπιστήμια 87 εκ. ευρώ (από 120 έμειναν 33), τα ΤΕΙ 100 εκ. (50 από 150), το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων 21 εκ. (9 από 30), το νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι 1,3 εκ. ευρώ (575.000 ευρώ έμειναν από 1,9 εκ. ευρώ), το ΤΕΕ 2 εκ. ευρώ (850.000 από 2,8 εκ. ευρώ), κοκ. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις απειλείται ακόμη και η μισθοδοσία λόγω του PSI!».

Στο υπόλοιπο PSI  για τα ξένα ομόλογα, έχουμε και πάλι φιάσκο: Σε συνελεύσεις ομολογιούχων, οι ομολογιούχοι μόνο δύο ελληνικών κρατικών ομολόγων σε σύνολο δώδεκα που διέπονται από ξένο δίκαιο έχουν αποφασίσει μέχρι στιγμής τη συμμετοχή τους στο PSI, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ. από τους υπόλοιπους πέντε αρνήθηκαν το κούρεμα και οι άλλοι δεν εμφανίστηκαν! Οι άλλοι δηλαδή, δεν θέλουν να κουρευτούν ή δεν εμφανίστηκαν…

Συγκεκριμένα σε πέντε συνελεύσεις δεν υπήρξε απαρτία ενώ σε άλλες πέντε δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη πλειοψηφία για να ενεργοποιηθούν οι συλλογικές ρήτρες. Οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά και ήταν ανοιχτές για ψήφο μέχρι αργά τη νύχτα.

Πρόκειται για ελληνικά ομόλογα αξίας 18 δισ. ευρώ αλλά σε ξένο δίκαιο και για κρατικές εγγυήσεις χρεών στις ΔΕΚΟ ΟΣΕ, ΟΑΣΑ και ΕΑΣ ύψους 10 δισ. ευρώ, το χρέος των οποίων ανέλαβε το δημόσιο. Τα ομόλογα διεθνούς δικαίου ύψους 28 δις ευρώ, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

-Η πρώτη κατηγορία αφορά τα ομόλογα που εκδόθηκαν πριν το 2004. Σε αυτά τα ομόλογα πρέπει να συμφωνήσουν ομολογιούχοι με ποσοστό 66,6% για να γίνει το κούρεμα.

-Η δεύτερη κατηγορία είναι τα ομόλογα που εκδόθηκαν μετά το 2004. Σε αυτά τα ομόλογα πρέπει να συμφωνήσουν ομολογιούχοι με ποσοστό 75% που είναι μεγαλύτερο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί για να εφαρμοστεί μετά και στους άλλους ομολογιούχους...

ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
defencenet.gr

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ-ΣΟΚ: "Εξαφανίστηκαν" τα αρχεία των γερμανικών αποζημιώσεων!

Εξαφανίστηκε κάθε στοιχείο από το υπουργείο Οικονομικών και από την Τράπεζα της Ελλάδας που να τεκμηριώνει τις καταστροφές που προκάλεσε η γερμανική κατοχή στη χώρα, το αναγκαστικό δάνειο και η κλοπή αρχαιολογικών θησαυρών!
Αυτό ομολόγησε ο υπουργός Οικονομικών -και ευρισκόμενος σε αγαστή συνεργασία με τους Γερμανούς για τα Μνημόνια κλπ.- Φ.Σαχινίδης σήμερα στη Βουλή, όπου συζητήθηκε το θέμα στην ειδική κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Εξωτερικών, 'Αμυνας και Οικονομικών!

«Δεν έχουμε κανένα στοιχείο στο υπουργείο Οικονομικών ούτε για το δάνειο ούτε για τις αποζημιώσεις. Δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία.
Ρώτησα να με ενημερώσουν οι υπηρεσίες αν υπάρχουν κάποια στοιχεία για τις απαιτήσεις της Ελλάδας, αλλά δεν προέκυψε κάτι.
Κάποτε υπήρχε ένα τμήμα και ένα αρχείο που αφορούσε πολεμικές αποζημιώσεις. Δεν έχω καταφέρει να αποκτήσω πρόσβαση και το αναζητώ. Θα θέσω υπ’ όψιν σας κάθε στοιχείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο», είπε στους βουλευτές.
Και σα να μη φτάνει η κοροϊδία αυτή ήρθε εις επίρρωσιν η Τράπεζα της Ελλάδας για να κάνει αβάντα στον προϊστάμενο υπουργό Οικονομικών: Ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γ. Παπαδάκης είχε δηλώσει προσφάτως στην Βουλή ότι η ΤτΕ «δεν διαθέτει τα πρωτότυπα στοιχεία για το δάνειο, τα οποία προφανώς βρίσκονται στο υπουργείο Οικονομικών». Τα οποία στοιχεία όμως από το Οικονομικών έχουν... εξαφανιστεί!
Το θέμα είναι ποιος δουλεύει ποιον... Και καλά κάνουν και μας συμπεριφέρονται οι ξένοι όπως μας συμπεριφέρονται, αφού βρίσκουν προδότες που εξαφανίζουν ολόκληρα αρχεία τέτοιων κολοσσιαίων θεμάτων.
Εν προκειμένω πρόκειται για τεράστιο εθνικό σκάνδαλο και κατ' ελάχιστον θα πρέπει να απαιτηθούν ποινικές ευθύνες.Τι θα πει: «Κάποτε υπήρχε ένα τμήμα και ένα αρχείο που αφορούσε πολεμικές αποζημιώσεις. Δεν έχω καταφέρει να αποκτήσω πρόσβαση και το αναζητώ. Θα θέσω υπ’ όψιν σας κάθε στοιχείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο» κύριε υπουργέ των Οικονομικών;

Τι είναι τα πολεμικά αρχεία και τα αρχεία της καταστροφής μιας ολόκληρης χώρας που χάνονται και δεν βρίσκονται; Λογαριασμοί της ΔΕΗ ή αναμνηστικές φωτογραφίες;

Δεν ντρέπονται καθόλου να τα λένε αυτά στη Βουλή; Υπάρχει και ένα όριο στην ξεφτίλα.
Καλύτερα να μας πουν ευθέως ότι εκλάπησαν από πράκτορες των Γερμανών που φόρτωσαν σε μια νύχτα σε ένα φορτηγό τα στοιχεία ή ότι ζητήθηκαν από τη Γερμανία εκβιαστικά και παραδόθηκαν. Αλλά όχι ότι "Κάποτε υπήρχε ένα αρχείο, αλλά και αυτό έχει χαθεί"!

Δεν αισθάνονται ντροπή για το πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς που είχε η χώρα στο Β' ΠΠ;

Πώς μπορούν να κοιμούνται τα βράδια; Πώς μπορεί να ξεστομίσει κάτι τέτοιο κάποιος που έχει ονομαστεί "υπουργός Οικονομικών" από το ελληνικό κράτος και έχει εκλεγεί βουλευτής από τους Έλληνες πολίτες;Και κατόπιν αυτών τι σημασία έχει που ο υπουργός Εξωτερικών Σ.Δήμας υποστήριξε ότι "Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της και δεν πρόκειται να το κάνει";
Πώς θα διεκδικήσει αφού έχει εξαφανιστεί το αρχείο τόσο των γερμανικών καταστροφών, όσο και της επιστροφής του αναγκαστικού κατοχικού δανείου καθώς και των αρχαιολογικών θησαυρών που εκλάπησαν; Γιατί δεν ρώτησε τον Φ.Σαχινίδη, πού είναι το αρχείο; Μήπως το φόρτωσαν σε τρένο και το έστειλαν στη Γερμανία πριν υπογράψουν το Μνημόνιο όπως έκαναν με τους Έλληνες Εβραίους οι Γερμανοί;
Όλα αυτά τα απίστευτα στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Εξωτερικών & Άμυνας της Βουλής. Το αστείο είναι ότι ο Σ.Δήμας υποστήριξε ότι «για την διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας χρειάζεται περαιτέρω μελέτη όλων των στοιχείων και αξιολόγηση».
Ποιων στοιχείων; Αυτών που εξαφάνισαν οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους (εκτός και αν πιστεύουν ότι τα πήραν κάποιοι άλλοι);

Αλλά από την έρευνα που έκανε το defencenet.gr, προέκυψε ότι τα αρχεία δεν ήταν ένα, αλλά τρία: Ένα στο υπουργείο Εξωτερικών, ένα στο υπουργείο Οικονομικών και ένα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Εξαφανίστηκαν και τα τρία;
Πώς λέει ο Παπαδάκης ότι το αρχείο είναι στο υπουργείο Οικονομικών; Επί διοικήσεως Λουκά Παπαδήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν του είχε ζητήσει αντίγραφο από το αρχείο ο Μ.Γλέζος, ο Λ.Παπαδήμος δεν αρνήθηκε την ύπαρξή του, αλλά απάντησε ότι "Χρειάζομαι την έγκριση της κυβέρνησης για να σας το δώσω"!Το πιο φοβερό είναι ότι σήμερα βρισκόντουσαν στην κοινή συνεδρίαση και οι τρεις κάτοχοι των αρχείων: Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος. Και οι δύο είπαν ότι δεν το έχουν και το Εξωτερικών διά του Σ.Δήμα δεν είπε το αντίθετο. Άρα;
Και βέβαια ο Σ.Δήμας μιλώντας για λογαριασμό των Γερμανών είπε ότι "Είναι προσβλητικό να συγκρίνεται η σημερινή Γερμανία με την ναζιστική Γερμανία. Όσο προσβλητικό είναι και να ακούγονται φωνές που λένε να πουληθούν τα νησιά και η Ακρόπολη".
Μα οι ίδιοι οι Γερμανοί βουλευτές τα λένε αυτά για τα νησιά και την Ακρόπολη, δεν τα λέμε εμείς...
Ωραίος τρόπος για να κλείσει η υπόθεση των γερμανικών αποζημιώσεων. Καταστρέφουμε τα στοιχεία, άρα έγκλημα, "kaput" που λένε και στην πατρίδα (τους)...

Εκεί στην Εισαγγελία Αθηνών θα το αφήσουν έτσι το ζήτημα;
 
(Η φωτογραφία της α' σελίδας, είναι από το Δίστομο. Δυο Ελληνόπουλα μπροστά στο φτωχικό τάφο των γονιών τους που κάηκαν από τους Γερμανούς. Ζωντανοί...) .

Πηγή : Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τελευταία έκθεση βόμβα του ΔΝΤ: Προτιμότερη η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ


Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος της «συμμορίας της δραχμής» ( ! ), θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ χωρίς δικά μου ενδιάμεσα σχόλια, σε τελευταία έκθεσή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το οποίο εκτιμά ότι, η έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη είναι προτιμότερη από την παραμονή σε αυτήν. Το νέο πρόγραμμα που υιοθετείται με το Μνημόνιο και την αναδιάρθρωση του χρέους δε θα πετύχει, αναφέρεται στην έκθεση. Από την οποία συμπεραίνεται ότι, οι δανειστές της χώρας θα βρεθούν απέναντι στο δίλημμα «νέο πακέτο διάσωσης ή έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ;».

«Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της εσωτερικής υποτίμησης έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολο εγχείρημα, με πολύ μικρή επιτυχία», επισημαίνεται στην έκθεση. Όπου αναφέρεται επίσης ότι «οι χώρες που αποδεσμεύονται από ένα νόμισμα και προχωρούν σε υποτίμηση της συναλλαγματικής τους ισοτιμίας με μία κίνηση, μία και έξω, συνήθως ανακάμπτουν ταχύτερα».
Σύμφωνα πάντα με την ίδια έκθεση, «το ελληνικό χρέος προβλέπεται να παραμείνει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, αλλά και μετά. Παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι λόγω της ανικανότητας του ελληνικού πολιτικού συστήματος να αναθερμάνει τις μεταρρυθμίσεις και να υλοποιήσει τις δομικές αλλαγές που είναι απαραίτητες ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει ανταγωνιστική εντός ευρωζώνης. Η εμπειρία της Αργεντινής μεταξύ των ετών 1998-2002 δείχνει ότι μια οικονομία μπορεί να παγιδευτεί σε ένα καθοδικό σπιράλ, στο οποίο η προσαρμογή μέσω εσωτερικής υποτίμησης, τελικά αποδεικνύεται αδύνατη και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η ανάκαμψη είναι η χρεοκοπία και η εγκατάλειψη της σταθερότητας στην ισοτιμία του συναλλάγματος. Το παράδειγμα της Αργεντινής προσφέρει μια χρήσιμη προοπτική για την πιθανή εξέλιξη των μακροοικονομικών στοιχείων της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι οι αρχικές συνθήκες στη χώρα μοιάζουν δυσμενέστερες σε σχέση με την προηγούμενη διεθνή εμπειρία». Και η έκθεση συμπεραίνει ότι «οι περισσότερες προϋποθέσεις για επιτυχία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα».

Για πρώτη φορά το ΔΝΤ, παραθέτει δημόσια εκτιμήσεις του από μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Σύμφωνα με αυτές, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα υποχωρήσει αμέσως κατά δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες. Το 2013 προβλέπεται να επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την είσοδό μας στην ευρωζώνη το 2001. Το 2015, λόγω της αναμενόμενης ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, αναμένεται να διαμορφωθεί έξι μονάδες υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Ο πληθωρισμός θα εκτοξευθεί άμεσα στο 35% ,αλλά εκτιμάται ότι θα αρχίσει να υποχωρεί μετά το 2013. Στα σημερινά επίπεδα περίπου του 4% ,υπολογίζεται ότι θα επανέλθει το 2020. Ο δείκτης της πραγματικής σταθμισμένης ισοτιμίας του νομίσματος, έναντι των ανταγωνιστών της χώρας (real effective exchange rate), προβλέπεται να μειωθεί κατά 50% με την έξοδο από το ευρώ.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα αρχίσει αμέσως μετά, υποστηρίζει η έκθεση του ΔΝΤ. Σε συνδυασμό με τις άλλες ως άνω εκτιμήσεις, η πρόβλεψη αυτή δείχνει ότι αμέσως μετά την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα η Ελλάδα θα ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της ταχύτερα και σίγουρα με μεγαλύτερο ρυθμό από ότι προβλέπεται στο σημερινό σενάριο της παραμονής στο ευρώ και της εφαρμογής του Μνημονίου. Η έκθεση του ΔΝΤ, κάθε άλλο παρά  περιγράφει την έξοδο από το ευρώ ως καταστροφή και ολοκληρωτική ισοπέδωση. Αντίθετα προβλέπει ότι, τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας θα σημειώσουν ραγδαία πτώση αμέσως μετά την αλλαγή νομίσματος και ταχύτατη σχεδόν αυτόματη προσαρμογή στα νέα δεδομένα.Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους; Ύστερα από αυτή τη βόμβα του ΔΝΤ, τι έχουν να πουν οι λάτρεις του εκβιαστικού μονόδρομου που εκπροσωπεί το εξοντωτικό Μνημόνιο; Και απ’ την άλλη μεριά, τι έχουν να πουν οι αριστεροδεξιοί αντιμνημονιακοί που αρνούνται το Μνημόνιο, αλλά επαιτούν τα δανεικά σε ευρώ; Οι πρώτοι, προφανώς βρίσκονται σε σύγχυση και ορισμένοι απ’ αυτούς, απλώς επαναλαμβάνουν τη φωνή του μέχρι τώρα κυρίου τους. Οι δεύτεροι, κουτοπόνηροι όντες, θέλουν και την πίττα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
Είναι καιρός να επανέλθει η λογική επιτέλους σ’ αυτή τη δύσμοιρη χώρα. Οι επιλογές είναι δύο. Ή παραμένουμε στο ευρώ και αγκαλιά με το Μνημόνιο, χωρίς ελπίδα ανάκαμψης. Ή φεύγουμε από τον παραλογισμό του ευρώ, περνάμε μέσα από μια δύσκολη σχετικά σύντομη αρχική φάση, στην οποία έτσι κι’ αλλιώς βρισκόμαστε και τώρα, νοικοκυρεύουμε τα άθλια δημοσιοικονομικά μας με έντιμη και αποτελεσματική διαχείριση, γινόμαστε ανταγωνιστικοί και οδεύουμε σε μια ελπιδοφόρα αναπτυξιακή προοπτική. Ας δεχτούμε το Μνημόνιο και τα βάσανα των καιρών σαν ένα γερό χαστούκι, σαν ένα μάθημα για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Και ας προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί η ελπίδα επιβραβεύει τους συνετά τολμηρούς.

Θόδωρος Κατσανέβας

Πηγή :http://enwtheite.blogspot.com

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

O χάρτης της ΑΟΖ της Ανατολικής Μεσογείου - Η διαδικασία OPEN DOOR - Άλλα κόλπα της Παπα-Δήμος Hellas

Γράφει ο Αδαμάντινος - Στη φωτογραφία ο χάρτης της ΑΟΖ για την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με την άποψη του Γ.Ζ. καθ.Παν/μίου. Οι διαχωριστικές των ΑΟΖ ειναι οι κόκκινες γραμμές.1. Παρατηρείστε τη διαφορά στην περιοχή Α του χάρτη του Γ.Ζ. σε σχέση με έναν άλλο χάρτη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ο ένας χάρτης χαρίζει ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ένα νησί διπλάσιο του μεγέθους της Ρόδου στην Τουρκική ΑΟΖ, ο άλλος όχι. Ε, αυτό ειναι ύποπτο. Πως να το κανουμε.
2. Ο χαρτης του Γ.Ζ. ειναι εύκολα κατανοητός από οιονδήποτε. Δεν υπνωτίζει κανένα με ιστορίες για αγρίους. Θέμα Ευκλείδιας Γεωμετρίας είναι.

3. Ειναι γνωστό ότι τις μεταδιδακτορικές τους σπουδές οι Αμερικανοί τις κάνουν στην Ιαπωνία και όχι στην Ελλάδα. Αυτό όσον αφορα οσα δημοσίευσαν τα Επίκαιρα για την ΑΟΖ.
4. Eιναι γνωστό επίσης ότι οι Ιαπωνέζοι επιστήμονες δεν ψηφίζουν για να αποφασίσουν αν ένας χάρτης είναι σωστός ή όχι. Το βλέπουν αμέσως και προχωράνε στο επόμενο βήμα. Στην Ελλάδα το σκέφτονται μέχρι να ξεχαστεί. Πουλημένη χώρα η Ελλάδα με κουνημένα μυαλά. 90η στην ανταγωνιστικότητα σημαίνει πάτος σε όλα χωρίς εξαιρέσεις.
Τα «σεισμικά» που πολλές φορές ακούτε στη τηλεοραση ειναι μετρήσεις από ηχητικά κύματα που παραγονται απο ηχητικά πιστολια που κρέμονται απο πλοία, όπως αυτά που σουλατσάρουν στο Αιγαίο, τα οποια χτυπάνε στο βυθό και ανακλώνται. Τα ανακλώμενα ηχητικά κύματα συλλεγονται απο ειδικά μικρόφωνα μεσα στη θάλασσα και μετα απο ανάλυση βγαίνει πληροφορία για το υπέδαφος, για τα μεταλλεύματα που εχει όπως και για τους υδρογονάνθρακες που κρύβει.
Υπαρχουν μεταλλευματα στο βυθό. Δεν είναι μονο το πετρέλαιο. Ειναι περιουσία τρισεκατομυρίων.
H διαδικασία OpenDoor που εφαρμόζει το υπουργείο του κουτοπόνηρου Μανιάτη για τα «σεισμικά» δεν ειναι η δέουσα για τη χώρα, αφού επιτρέπει τη συλλογή σεισμικων από οιονδήποτε και τη μεταπώλησή τους σε άλλους. Ερχεται ας πουμε το Piri-ρεις μετράει και τα πουλαει αλλου. Αυτο το λένε Open Door… στη συνεκμετάλλευση.
Ρε τι ωραίοι που ειναι καποιοι εκει κατω στον πατο της βαρέλας.
Επειδή εσκασε η ιστορία του ΣΩΣΤΟΥ ΧΑΡΤΗ, θα προκύψουν συντομα συμφωνιες για τις ΑΟΖ με το ΔΟΝΤΙ φυσικά ΧΑΡΙΣΜΕΝΟ στη Τουρκία.
Στημένο το παιγνίδι. ΜΠΑΜ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΜΕΝΟ.
Πηγή : olympia

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το ΔΙΚΑΤΣΑ και η στρατιωτική θητεία

Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στο ρόλο φορέων και θεσμών όπως το ΔΙΚΑΤΣΑ και η στρατιωτική θητεία, που χρησιμεύουν στην άρχουσα τάξη για το διαχωρισμό των πατρίκειων από τους πληβείους. Ενώ για κάποιους το ΔΙΚΑΤΣΑ καθυστερεί υπερβολικά και ουσιαστικά τους αναγκάζει να αναζητήσουν επιστημονική καριέρα εκτός Ελλάδας, για κάποιους άλλους οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται με πρωτοφανείς ρυθμούς, κι ενώ για κάποιους η στρατιωτική θητεία αποτελεί τροχοπέδη που τους καταδικάζει στην επιστημονική αδράνεια και στην αποξένωση από τον επιστημονικό τους χώρο, για κάποιους άλλους αποτελεί μία πολύ σύντομη παρένθεση που διεκπεραιώνεται τυπικά με κάποιο μαγικό τρόπο.

Η περίπτωση του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Φαίνεται πως κάποιοι είχαν αποφασίσει από πριν την προώθησή του, με αποτέλεσμα κάποιες περίεργες χρονολογικές ανωμαλίες:

"Πτυχία μαϊμού που γίνανε νόμιμα εν μια νυκτί από τον τότε Υπουργό και νυν Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου.
Πότε πέρασε από το ΔΙΚΑΤΣΑ ο κ. Βενιζέλος, αφού το Μεταπτυχιακό θέλει τουλάχιστον 1 χρόνο για να αναγνωριστεί και άλλον ένα χρόνο το Διδακτορικό του , συνολικά θέλει 9 χρόνια (2 Μεταπτυχιακό + 1 ΔΙΚΑΤΣΑ + 4 Διδακτορικό + 1 ΔΙΚΑΤΣΑ = 9 χρονια) για να τελειώσει με την γραφειοκρατεία ....

Άρα αφού έφυγε στο Παρίσι το 1980 και 2 Χρόνια Μεταπτυχιακό 1982, 4 ΧΡΟΝΙΑ για το Διδακτορικό 1986 και 1 με δύο χρόνια για αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ 1987.

Μπορεί να μας εξηγήσει ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ το 1984 εκλέχθηκε υφηγητής και στη συνέχεια καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου? Και ποιο ήταν το θέμα της Διατριβής του;"


Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο αν δούμε και τα όσα αναφέρει το επίσημο site του επίδοξου δελφίνου:

"Ο Ευάγγελος Βενιζέλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957... Είναι παντρεμένος από το 1980 με τη Βασιλική Αποστ. Μπακατσέλου, δικηγόρο με την οποία έχει μία κόρη, φοιτήτρια Νομικής.

Αμέσως μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το Σεπτέμβριο του 1974, εισάγεται στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα και διετέλεσε μέλος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής και των Συμβουλίων της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος.

Αποφοίτησε από τη Νομική το 1978 και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού ΙΙ.

Το 1980 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νομικής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου το 1984 εκλέχθηκε υφηγητής και στη συνέχεια καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου."


Πώς άραγε αναγορεύτηκε σε διδάκτορα 2 χρόνια μετά από την αποφοίτησή του; Και πώς άραγε συνδύασε υποτίθεται απαιτητικές σπουδές στο εξωτερικό με τις υποχρεώσεις του γάμου; Και πώς άραγε τοποθετήθηκε ως καθηγητής με τέτοια ταχύτητα, τη στιγμή που η δημόσια παρουσία του παραπέμπει σε έναν εκφραστή αέναης μπουρδολογίας και όχι σε κάποια διάνοια;

Με την ίδια ταχύτητα λύθηκε και το θέμα της στρατιωτικής θητείας, καθώς το 1986 πολύ βολικά εξαγόρασε 9 μήνες θητείας, έχοντας ήδη διοριστεί ως καθηγητής στο πανεπιστήμιο, όπου φαίνεται πως η έλλειψη εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού.

Η εξήγηση για την τόσο βολική πορεία του ογκόλιθου της φλυαρίας βρίσκεται στην ανάμειξή του στο φοιτητικό κίνημα, που ανέδειξε πολλούς επιτήδειους που καρπωθηκαν την εξουσία τόσο χρόνια συνεισφέροντας με τη μετριότητά τους στην κατρακύλα της Ελληνικής κοινωνίας.

Πηγή : http://educationingr.blogspot.com

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Οι ξένες τράπεζες ξεφορτώθηκαν τα ομόλογα και μετά μας «κούρεψαν»

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από τη Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών για το ποιος ωφελήθηκε πραγματικά από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, στοιχεία που δημοσίευσε το πρακτορείο Bloomberg, φιλοξενώντας αναλυτές που επισημαίνουν πολύ απλά ότι στη πραγματικότητα αυτό που μειώθηκε δεν είναι το Χρέος αλλά το Χρέος της Ελλάδας απέναντι στους ιδιώτες.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, κατά την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου, όταν και η συζήτηση περί αναδιάρθρωσης Χρέους ήταν απαγορευμένη, οι ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν στα χαρτοφυλάκια τους ελληνικά ομόλογα 68 δισ δολάρια, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι αν γινόταν τότε το "κούρεμα", οι τράπεζες θα έχαναν περίπου 51 δισ δολάρια, προκαλώντας κραδασμούς άνευ προηγουμένου σε όλη την Ευρωζώνη. Ωστόσο, από τη στιγμή που άρχισαν να δημοσιοποιούνται στοιχεία για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της, πολύ περισσότερο όταν άρχισε να συζητείται το θέμα της αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο του Νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, οι τράπεζες με πρώτη και καλλίτερη τη Deutche Bank, ξεκίνησαν το... ξεφόρτωμα, περιορίζοντας δραστικά την έκθεση του στο ελληνικό Χρέος.

Όπως παρατηρούν αναλυτές στο πρακτορείο, η μείωση των ζημιών που θα υφίσταντο οι τράπεζες κατά τουλάχιστον 45% σε συνδυασμό με τις διασφαλίσεις που πήραν για τη συμμετοχή τους στο "κούρεμα", είχαν τελικά ως αποτέλεσμα το βάρος να πέσει στον επίσημο τομέα ήτοι στα κράτη- μέλη άρα στους φορολογούμενους, οι οποίοι για μια ακόμα φορά είδαν τις τράπεζες- από τις οποίες ξεκίνησε η κρίση το 2008- να γλιτώνουν με... γρατζουνιές, σε αντίθεση με τους Κρατικούς Προϋπολογισμούς που κλήθηκαν να σηκώσουν νέα βάρη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, μετά το "κούρεμα" και το νέο χρηματοδοτικό πακέτο, το 66- 75% του ελληνικού Χρέους θα είναι στα χέρια κρατών και κεντρικών τραπεζών, όταν το 2010 πριν υπογραφεί η πρώτη δανειακή σύμβαση ανήκε σχεδόν εξολοκλήρου σε ιδιώτες, μια ιστορία που δείχνει να επαναλαμβάνεται και με τη Πορτογαλία και με την Ιρλανδία...

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, 27 Απριλίου 1941.....

Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, 27 Απριλίου 1941, η πρώτη τους δουλειά ήταν να στείλουν ένα απόσπασμα υπό τον λοχαγό Γιάκομπι και τον υπολοχαγό Έλσνιτς για να κατεβάσει τη Γαλανόλευκη από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και να υψώσει τη σβάστικα. Δεξιά ο Παρθενώνας, αριστερά οι Καρυάτιδες. Από την ελιά τής Αθηνάς οι Γερμανοί αντικρίζουν στο ακραίο σημείο τού βράχου τής Ακρόπολης πούδεσπόζει τής πόλης, την γαλανόλευκη σημαίαπού θ' αντικατασταθεί από τον αγκυλωτό σταυρό.Η εθνική Σημαία με το μεγάλο σταυρό στην μέση λάμπει και τα χρώματά τη ςτονίζουν και τονίζονται από τον Παρθενώνα που στέκει αγέρωχος και όμορφοςόπως πάντα. Εκεί στην θέση Καλλιθέα, στο ανατολικό σημείο του Ιερού Βράχου ο επικεφαλής του αποσπάσματος ζήτησε από τον εύζωνα που φρουρούσε τη σημαία μας να την κατεβάσει και να την παραδώσει. Ο απλός αυτός φαντάρος, όταν στις 8:45 το πρωί έφθασαν μπροστά του οι κατακτητές της χώρας μας και με το δάκτυλο στην σκανδάλη των πολυβόλων τους, τον διέταξαν να κατεβάσει το Εθνικό μας σύμβολο, δεν έδειξε κανένα συναίσθημα. Δεν πρόδωσε την τρικυμία της ψυχής του. Ψυχρός, άτεγκτος και αποφασισμένος.. απλά αρνήθηκε! Οι ώρες της περισυλλογής, που μόνος του είχε περάσει δίπλα στην σημαία, τον είχαν οδηγήσει στη μεγάλη απόφαση."ΟΧΙ"! Αυτό μονάχα πρόφερε και τίποτε άλλο. Μια απλή λέξη, με πόση όμως τεράστια σημασία και αξία. Η Ελληνική μεγαλοσύνη σε όλη την απλή μεγαλοπρέπειά της κλεισμένη μέσα σε δύο συλλαβές! Ξέρουν απ' αυτά οι Έλληνες..
Ο λοχαγός Γιάκομπι διέταξε έναν Γερμανό στρατιώτη να το πράξει. Ο στρατιώτης την κατέβασε κι αφού με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του την δίπλωσε πολύ προσεκτικά, την παρέδωσε στα χέρια του Έλληνα φρουρού. Ο εύζωνας κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα με κατεβασμένο κεφάλι το διπλωμένο γαλανόλευκο πανί πάνω στα χέρια του. Κι ύστερα τυλίχτηκε με τη σημαία,έτρεξε ως την άκρη του Ιερού Βράχου και μπρος στα μάτια των εμβρόντητων Γερμανών ρίχτηκε μ' ένα σάλτο στον γκρεμό, βάφοντας το εθνικό μας σύμβολο με το τίμιο αίμα του.Οι Γερμανοί σκύβουν πάνω από το κενό: 60 μέτρα πιο κάτω, κείτεται οΕύζωνας, νεκρός πάνω στον βράχο, σκεπασμένος με το σάβανο πού διάλεξε.Οι δύο Γερμανοί αξιωματικοί, πού είναι επί κεφαλής των εμπροσθοφυλακών, ο αρχηγός ιππικού Γιάκομπι και ο λοχαγός Έλσνιτς τής 6ης ορεινής μεραρχίας,χρησιμοποιούν τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών για να στείλουν μήνυμα στον Χίτλερ:«Μάϊν Φύρερ, στις 27 Απριλίου, στις 8 και 10, εισήλθαμε εις τας Αθήνας,επί κεφαλής των πρώτων γερμανικών τμημάτων στρατού, και στις 8 και 45,υψώσαμε την σημαία τού Ράϊχ πάνω στην Ακρόπολη και στο Δημαρχείο. Χάϊλ,μάϊν Φύρερ».
Η γερμανική στρατιωτική διοίκηση Αθηνών υποχρέωσε την προδοτική κυβέρνηση Τσολάκογλου να δημοσιεύσει στον Τύπο ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο φρουρός της σημαίας μας, υπέστη έμφραγμα από την συγκίνηση όταν του ζητήθηκε να την παραδώσει. Όμως οι στρατιώτες κι οι επικεφαλής του γερμανικού αποσπάσματος είχαν συγκλονιστεί απ' αυτό που είδαν και δεν κράτησαν το στόμα τους κλειστό. Στις 9 Ιουνίουη είδηση δημοσιεύθηκε στην DAILY MAIL με τίτλο: "A Greek carries his flag to the death" (Ένας Έλληνας φέρει την σημαία του έως τον θάνατο).Η θυσία του Έλληνα στρατιώτη έγινε αιτία να εκδοθεί διαταγή από τον Γερμανό φρούραρχο να υψώνεται και η ελληνική σημαία δίπλαστη γερμανική.Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εκεί στα Αναφιώτικα κάτω από τον Ιερό Βράχο,ζούσαν ακόμα αυτόπτες μάρτυρες, που είδαν το παλικάρι να γκρεμοτσακίζεται μπροστά στα μάτια τους τυλιγμένο με την Γαλανόλευκη. Και κάθε χρόνο, στο μνημόσυνό του στις 27 Απριλίου, άφηναν τα δάκρυά τους να κυλήσουν στη μνήμη του. Ουδείς ενδιαφέρθηκε ποτέ να καταγράψει την μαρτυρία τους.
Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι τ' όνομα του ευζώνου (κατά μια άλλη άποψη ήταν 17χρονος νέος της Εθνικής Οργανώσεως Νέων αλλά τι σημασία έχει;).
Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι τ' όνομα αυτού του ΕΛΛΗΝΑ και στολή του η Σημαία μας.Μας τον έχουν κρύψει, μας τον έχουν κλέψει. Κλείστε κι αυτόν τον εθνομάρτυρα στην ψυχή σας κοντά στους άλλους. Απαιτείστε να γραφτεί τ'όνομά του στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Ψιθυρίστε το, έστω και βουβά, μέσα σας, κάθε φορά που αντικρίζετε τη σημαία μας. Πείτε στα παιδιά σας ότι αυτή η σημαία, έχει βυζάξει ποταμούς ελληνικού αίματος, για να μπορεί αγέρωχη να κυματίζει την τιμή και την αξιοπρέπειά μας.
Το αφιερώνουμε στους Ευρωπαίους.
Και κάτι άλλο: Το να προσπαθεί κάποιος να εξαλείψει μιαν Ιδέα είναι σαν να προσπαθεί να... συνθλίψει τον αέρα με μια μυγοσκοτώστρα...Κι ΕΜΕΙΣ οι ΕΛΛΗΝΕΣ είμαστε... πλήρεις ΙΔΕΩΝ...

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Ενα e-mail που κυκλοφορει στο internet..... Αλήθεια ή ψέμματα ???

Τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, τον ξέρω από τα φοιτητικά μας χρόνια, στη Θεσσαλονίκη. Ανήκαμε στην ίδια φοιτητική παράταξη. Στην «Προοδευτική Παράταξη Νέων, Σαρλ Ντε Γκόλ». Μετά το πανεπιστήμιο χαθήκαμε. Τον ξαναβρήκα μια μέρα, τυχαία, όταν είχε βγει από την φυλακή.

Είχε συλληφθεί, στο τέταρτο έτος, γιατί είχε στήσει έναν παράνομο μηχανισμό, με....
μικρόφωνα και μικροκάμερες, προκειμένου να κλέβει, τα θέματα και να γράφει άριστα σε κάποιες εξετάσεις, του πανεπιστημίου. Επίσης με ένα δεύτερο κύκλωμα πουλούσε τα θέματα. Ήταν αρκετά δραστήριος.

Θεωρήθηκε ο εγκέφαλος του φοιτητικού κυκλώματος και οδηγήθηκε για 1,5 χρόνο στον Κορυδαλλό. Του έκανε καλό η φυλακή. Τον ωρίμασε, του λείανε τις γωνίες της σκέψης του, και του πρόσθεσε και μερικά κιλά, ώστε να φτάσει στο φυσιολογικό βάρος της ηλικίας του. «Στύλος», ήταν το παρατσούκλι του, στα χρόνια του πανεπιστημίου, λόγω του ελλιπούς βάρους του.

Αργότερα μέσα στην φυλακή απέκτησε και άλλα προσωνύμια. «Πρόκας» γιατί πάντα κουβαλούσε μια πρόκα πάνω του. «Τανάλιας», γιατί μια μέρα σε έναν καυγά έσφιξε κάποιον τόσο σφιχτά που τον έπνιξε. Και «ρέγκας», γιατί φοβότανε τις ρέγκες.

«Βαγγέλη, χαθήκαμε. Τι κάνεις; Πως είσαι;», του είπα με χαρά, μόλις τον είδα, ένα πρωί του Μάρτη, στα Εξάρχεια. «Αποφυλακίστηκα, πριν 20 μέρες και ετοιμάζομαι, να κάνω το μεταπτυχιακό μου», μου είπε, σφίγγοντάς μου το χέρι. «Έβαλες μυαλό δηλαδή», συμπλήρωσα, κοιτώντας τον στα μάτια. «Δεν χρειάζεται», μου απάντησε, με τρομερή σιγουριά, «αν δεν με είχαν καρφώσει στο πανεπιστήμιο, τώρα θα ήμουν καθηγητής», είπε με κάποιο παράπονο στη φωνή. «Ας είναι, δεν πειράζει ποτέ δεν είναι αργά». Ανταλλάξαμε αριθμούς τηλεφώνων, είπαμε να ξαναβρεθούμε και μετά χαθήκαμε στη βουή του πλήθους.

Μετά από έξι μήνες, άκουσα το όνομά του, να σχετίζεται με το ΠΑΣΟΚ, και τον τότε πρόεδρό του, Ανδρέα Παπανδρέου. «Μεγαλύτερη φυλακή και από τον Κορυδαλλό, είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου», μου είπε σε μια συνάντηση, και πάλι τυχαία, αυτή τη φορά, στον Κολωνό. Η φράση αυτή με εντυπωσίασε, γιατί δυο χρόνια μετά την ξανάκουσα, από τα χείλη, του Γιώργου. Ελαφρώς παραλλαγμένη: «μεγαλύτερη φυλακή και από το Γιεντι κουλε, είναι οι ψευδαισθήσεις μας».

Κάποια μέρα είδα τον Βαγγέλη και στην τηλεόραση, ως εκπρόσωπο του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. «Τα κατάφερα. Δεν ήταν δύσκολο για μένα», μου είπε σε μια τυχαία συνάντησή που είχαμε, μια Παρασκευή, στο Κερατσίνι. «Είμαι στον κλειστό πυρήνα της εξουσίας.», πρόσθεσε φουσκώνοντας από περηφάνια. «Μα καλά», του λέω, «πως τα κατάφερες, πως έκρυψες τα χρόνια της φυλακής;»

Ταραγμένος μου έκλεισε το στόμα, με τράβηξε κάτω από την καμινάδα της ΔΕΗ, και μου είπε, χαμηλόφωνα: «δεν το ξέρει κανείς. Έχω σβήσει όλες τις αποδείξεις. Όποιος τολμήσει να μιλήσει θα πεθάνει», και ένιωθα τα χέρια του σαν τανάλιες να σφίγγουν τον λαιμό μου. Αν δεν πέρναγε τυχαία, από το σημείο, η περιφορά του επιταφίου, δεν ξέρω αν θα επικοινωνούσαμε τώρα.

Είναι η πρώτη φορά που σπάω τη σιωπή μου για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί τώρα είμαι σίγουρος πως δεν κινδυνεύω, για το απλό λόγο, ότι ο Βαγγέλης δεν θα υλοποιήσει την απειλή του. Και δεν θα το κάνει γιατί πια είναι σε άλλη διάσταση. Αφήστε που περισσότερο κινδυνεύω, εγώ να χαρακτηριστώ ως μυθομανής, παρά να πιστέψει ο κόσμος, ότι ένας συνταγματολόγος, ήταν κάποτε στην ψειρού.

Άλλωστε με έχει διαβεβαιώσει και ο ίδιος: «έχω κλείσει τους λογαριασμούς μου με το παρελθόν», μου είπε σε μια τυχαία συνάντησή μας, στο Πικέρμι, «τώρα πια κοιτάω μπροστά».

Η εκτίμησή μου προς το πρόσωπο του υπουργού τώρα και συμφοιτητή μου κάποτε, Βαγγέλη Βενιζέλου είναι γνωστή. Νομίζω μαζί μου ταυτίζεται σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού. Και μαζί με εμάς ο πρόεδρος Γιώργος, που στην τόσο κρίσιμη στιγμή για την χώρα, τον επέλεξε για τιμονιέρη της οικονομική πολιτικής.

Πάντα θαύμαζα την αυτοπειθαρχία του, τον αυτοέλεγχό του και κυρίως την ικανότητα του, να προσαρμόζεται στις καταστάσεις, αν όχι να τις καθορίζει. «Πρέπει στη ζωή πάντα να είσαι έτοιμος να κάνεις το ντου», μου έλεγε σε μια τυχαία συνάντηση που είχαμε ένα απόγευμα, στο Γαλάτσι. Εγώ δεν άκουσα καλά, και νόμισα ότι, αντί για «ντου», είπε «ντους», και τον αποχαιρέτησα, με απορημένο ύφος.

Πάντα μου δημιουργούσε μια απορία ο Βαγγέλης. Θυμάμαι όταν φοιτητές στην Θεσσαλονίκη, δουλεύαμε όπως όλα τα φτωχόπαιδα, σε ένα φαστ φούντ, για να καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες μας. Εγώ ήμουν μέσα από τον πάγκο και ετοίμαζα τα μπέργκερ. Ο Βαγγέλης ήταν στο ταμείο, έπαιρνε τις παραγγελίες και ήταν αυτός που φώναζε, «ένα κλαμπ, μια σίζαρ και μια πατάτες, για τον κύριο που είναι μπροστά». Και τόνιζε αυτό το «μπροστά», τόσο που αναγκαζόσουνα να κοιτάξεις ποιος είναι ο κύριος μπροστά. Είχε μια αγάπη στην λέξη «μπροστά», το συνειδητοποίησα και τις προάλλες, όταν τον άκουσα να λέει ότι, η χώρα θα πάει και αυτή μπροστά μπροστά, μάλλον χωρίς μπέργκερ.

Το ταλέντο ενός ανθρώπου, δεν μπορεί να κρυφτεί. Έτσι και το ταλέντο του Βαγγέλη, δεν μπόρεσε να κρυφτεί, ούτε στο μπεργκεράδικο. Σάντουιτς με ληγμένο μπέικον, σαλάτα με κομμένες μισές τις ντομάτες, μπιφτέκι από κιμά, ανακατεμένο με αλεύρι και ελάχιστο γύψο «για να βγάζουμε περισσότερα μπιφτέκια», αυτοσχέδια κέτσαπ με μελάνι, ήταν μερικές από τις ιδέες του, τις οποίες, μας έπεισε να υλοποιήσουμε, χωρίς να γνωρίζει το αφεντικό. Δεν χρειάζεται να σας περιγράψω την σύσταση του λαδιού τηγανίσματος, που χρησιμοποιούσαμε. Ούτε σε τρακτέρ δεν θα το έβαζες.

«Μα δεν είναι σωστό. Τρώνε και μικρά παιδιά», τόλμησα να ψελλίσω μια φορά. «Γιατί είδες κανέναν να πεθαίνει;» με ρώτησε χωρίς να μπορώ να απαντήσω, και συμπλήρωσε, τρώγοντας μια φούχτα πατάτες: «αν είναι γραφτό να πεθάνει κάποιος, δεν θα φταίει το δικό μας λάδι, αλλά το λάδι στο καντήλι του, που έχει τελειώσει. Τα παράπονα σας στον Άγιο Πέτρο».

Στο ταμείο πάντως, ήταν άψογος. Έβαζε τα μπέργκερ μπροστά, στους πελάτες, και τους πελάτες μπροστά από τα μπέργκερ, με αξιοθαύμαστη δεξιοτεχνία. Όλοι τον θαυμάζαμε, ακόμη και όταν μάθαμε ότι είναι στην φυλακή, για μια νεανική επιπόλαιη κομπίνα. Θυμάμαι, έλεγε γι αυτή του την απερισκεψία: «κιρσοί της λησμονιάς, περικοκλάδες της φυγής, στον ατέρμονα ουρανό», μια φορά που είχαμε συναντηθεί τυχαία, στην παλαιά Φώκαια.

Μετά το φάστ φούντ τον ξαναείδα σαν κυβερνητικό εκπρόσωπο, του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον έβλεπα μπροστά στο μικρόφωνο και νόμιζα ότι θα τον ακούσω να λέει: «δυο πατάτες και δυο μπέργκερ χωρίς μαρούλι, το ένα με διπλό μπέικον». Και να συμπλήρωνε επιτακτικά, «περάστε κύριε μπροστά». Εκείνος έλεγε, διαφορετικά πράγματα, για την πορεία της χώρας, την ανάπτυξη, την προοπτική και την ανάγκη να πάμε μπροστά. Εγώ παρόλα αυτά, που δεν μπορούσα να τον συνηθίσω, άκουγα για μαρούλια και μπέικον. «Τα σημάδια της νιότης, είναι ανεξίτηλα», μου είχε πει σε μια τυχαία συνάντησή μας, στο Πολύγωνο, «ούτε με τον διαβολάκο του λεκέ δεν καθαρίζουν», συμπλήρωσε, με νόημα.

Προχτές που τον έβλεπα, επί μισή ώρα να μιλάει χωρίς κείμενο, και να τονίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να πάμε μπροστά, συγκινήθηκα. Προχώρησε αρκετά στην ζωή του, έκανε σημαντικά βήματα. Από την φυλακή, στο μπεργκεράδικο, και από εκεί δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, και τώρα δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου, στην πιο κρίσιμη στιγμή της χώρας, να θέλει η μοίρα να παίξει με αυτόν το παιχνίδι της. Δεν είναι και λίγο.

«Η ζωή είναι ένα φαστ φούντ, και ο κόσμος θέλει να φάει γρήγορα και φτηνά», μου είπε, μια φορά, που τον είδα τυχαία στο Ξυλόκαστρο, αποκαλύπτοντας το επιστέγασμα της σκέψης του. «Εγώ του το πακετάρω γρήγορα», είπε με νόημα και συμπλήρωσε: «όλα τα άλλα εξαρτώνται από τον Άγιο Πέτρο».

Θύμιος Καλαμούκης

Σήμερα που κουρευτηκε το χρέος...


Σημερα θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε άλλωστε κουρεύτηκε το έλλειμμα κατά 105 δις.... !!!!
αλλά ποιο έλλειμμα ? όχι βέβαια τα 290 δις που χρωστάγαμε το 2009 με τα επίσημα στοιχεία (Παπακωσταντινου - ΕΛΣΤΑΤ) αλλά τα 372 Δις ΣΗΜΕΡΑ και 400+ μέχρι το 2015 (αν οι προβλέψεις ισχύσουν) και ΑΝ δεν πάρουμε και άλλο δάνειο στη πορεία ...
 Είμαστε δηλ με χρέος περί τα 300 δις μετα το κουρεμα  με σπρεντ 2000+ ΣΗΜΕΡΑ  (τον Οκτ. του 2009 είχαμε 160 σπρεντ) ΚΑΙ ΑΝ ΠΟΥΛΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ (βλ. Ταμείο Αξιοποίησης με παραχωρήσεις 99 ετών !!) ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ 2020 να ξαναβγούμε στις αγορές με τι επιτόκιο δεν λέει κανείς. (αχχαχα)
Θυμίζω ότι μέχρι πρόσφατα οι ελληνικές τράπεζες κερδοσκοπούσαν (carry trade) αγοράζοντας τους ομολογιακούς τίτλους που εξέδιδε το ελληνικό κράτος με 4,5% και καταθέτοντάς τους ακολούθως ως ενέχυρο δανείζονταν με 1% από την ΕΚΤ, ώστε να συνεχίσουν τις επενδύσεις αυτές καρπούμενες τη διαφορά.  Όμως, οι αγορές μακροχρόνιων τίτλων αποτελούν μεσομακροχρόνια επένδυση, ενώ ο δανεισμός των ίδιων των τραπεζών είναι βραχυχρόνιος. Τώρα, λοιπόν, που πρέπει να αποπληρώσουν την ΕΚΤ, οι εγχώριες τράπεζες χάνουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ελληνικά κρατικά ομόλογα. Κάμψη της ζήτησης ισοδυναμεί με αύξηση του κόστους διάθεσής τους (επιτόκιο) στη διεθνή αγορά. Και για αυτό άλλωστε τους δίνουμε το ωραίο μας δάνειο για να της ανακεφαλοποιησουμε !!!     ΜΠΡΑΒΟ ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΙΣΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΚΟΥΡΕΨΑΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ!!!

Α όσο για ανάπτυξη και ασυλία του Έλληνα πολίτη ...κάτι χαζά λέει αυτός ο γραφικός ο τρελά-Αντώνης μόνο για το πρώτο αλλά μόλις πρόσφατα μας τα είπαν ακριβώς τα ίδια  και τα ποιο επίσημα χείλη της Ευρώπης κος Ρομπαξ(!!!) και του ΔΝΤ η Κα Λαφακλαν και βέβαια όλοι οι άλλοι...

ΤΕΛΙΚΑ ναι ρε αξίζει όλος αυτός ο διασυρμός, ο πόνος τα χαστούκια, η αβεβαιότητα, η ανεργία και η μιζέρια των πολιτών διότι σωθήκαμε κουρεύτηκε το χρέος ...ΜΠΡΑΒΟ ... ΜΠΡΑΒΟ.... ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΩ χαίρομαι που είμαι Έλληνας

η Ελλάδα άλλαξε .......

προς το καλύτερο ??? αφήνω να το κρίνουμε όλοι μας.... άλλωστε το μέλλον των παιδιών μας είναι τόσο κοντά....

ΕΥΧΟΜΑΙ και ελπίζω να κοιτάξουμε όλοι πίσω να δούμε τι έκαναν οι προγονοί μας στις αντίστοιχες περιπτώσεις και μην οδηγηθούμε πάλι σε κοντόφθαλμες επιλογές που θα βλάψουν τα παιδιά μας όπως οι αποφάσεις των γονιών μας  ...έβλαψαν εμάς.

Τσοβόλα (δώστα όλα ) καληνύχτα.....
Καληνύχτα και σε σένα αυμνηστε Αντρέα ....

του Δ. Ζέζα

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Βενιζέλος - το «παιδί θαύμα» της νομικής τέχνης

κ.Βενιζέλο !

Διατελέσατε υπουργός Δικαιοσύνης το 1996. Δεν ήσασταν ένας οποιοσδήποτε πολιτικός σε αυτό το υπουργείο, αλλά ένας γνώστης της Νομικής Επιστήμης. Και μόνο να κοιτάξει κάποιος το βιογραφικό σας, διαπιστώνει πως τελειώσατε σε 4 χρόνια τη Νομική, (παρότι, όπως λέτε, είχατε και παράλληλη πολιτική δράση τα δύσκολα χρόνια 1974-1978), καταφέρατε να κάνετε διδακτορικόστο Παρίσι σε μόλις δύο χρόνια και στη συνέχεια να ανεβείτε τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τρόπο που δεν έχουν κάνει άλλοι. Τι άλλο λοιπόν, ήσασταν από το «παιδί θαύμα» της νομικής τέχνης.

Αναζήτησα λοιπόν αυτή την νομική σας έστω ευφυΐα, στο νομοθετικό σας έργο στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ιδού τι βρήκα. Το 1996 ψηφίσατε τον νόμο 2408. Με τον νόμο αυτό τροποποιήσατε κάποια άρθρα του Ποινικού Κώδικα. Για την ακρίβεια προσθέσατε μερικές λέξεις, λιγότερες από 10 αλλά καθοριστικές. Αλλάξατε το άρθρο 242 (για ψευδή βεβαίωση) και το άρθρο 216 (για πλαστογραφία).Τα δύο αδικήματα τα οποία ήταν κακουργήματα με ποινές κάθειρξης πάνω από 10 χρόνια, γίνονταν πλημμελήματα αν το ποσό της ζημιάς δεν ήταν πάνω από 25 εκατομμύρια δραχμές. Αυτό προσθέσατε: Το «πάνω από 25 εκατομμύρια δραχμές». Με 25 εκατομμύρια τότε μπορούσες να αγοράσεις ένα σπίτι. Και εσείς για κάποιο λόγο, την πλαστογραφία και την ψευδή βεβαίωση που προκαλούσαν ζημιά ως ένα σπίτι την κάνατε πλημμέλημα;Αυτή την νομοθετική «μεταρρύθμιση» την κάνατε μέσα σε μία νύχτα και χωρίς να προηγηθεί σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και πολύ περισσότερο διάλογος με τους ανθρώπους που υπηρετούν τη Δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν εκθέσατε ποια αναγκαιότητα υπήρχε για να κάνετε τόσο βαριές πράξεις από κακουργήματα, απλά πλημμελήματα.

Κατηγορηθήκατε από τον νομικό κόσμο ότι ασελγήσατε πάνω στους νόμους με σκοπούς άλλους από την απονομή Δικαιοσύνης.Φαντάζομαι ξέρετε ως υπουργός Δικαιοσύνης τότε, τι προέκυψε από αυτή σας την νομοθέτηση. Τετρακόσιοι επιφανείς Θεσσαλονικείς (μεγαλογιατροί, βουλευτές, στρατηγοί, δικηγόροι, παιδιά αυτών που λέμε «επωνύμων») οι οποίοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες για κακουργήματα (ναι, αυτά τα οποία αλλάξατε) δεν δικάστηκαν ποτέ. Τα κακουργήματά τους έγιναν πλημμελήματα και παραγράφηκαν. Η υπόθεση ήταν η πιο σοβαρή υπόθεση πλαστογραφίας στην ιστορία της Ελλάδας. Από το 1989 έως το 1991, παιδιά επωνύμων της Θεσσαλονίκης που εγγράφονταν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία κλπ), έπαιρναν μεταγραφές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, παρουσιάζοντας ψεύτικες βεβαιώσεις για σοβαρές ασθένειες. Οι ευγενείς γόνοι της Θεσσαλονίκης έπασχαν ξαφνικά από καρκίνο, λευχαιμίες και άλλα σοβαρά νοσήματα που βεβαίωναν απατεώνες γιατροί.

 Όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, κάποιοι Πανεπιστημιακοί, συνάδελφοί σας στο Πανεπιστήμιο, επιχείρησαν να την κουκουλώσουν αρνούμενοι να δώσουν τα στοιχεία των μεταγραφών.Μια ομάδα έντιμων εισαγγελέων τότε, αναγκάστηκε να κάνει έρευνα στο πανεπιστήμιο και να κατασχέσει τους φακέλους. Δύο ανακριτές, επί δύο χρόνια ερεύνησαν αυτή την υπόθεση, σχηματίζοντας δικογραφία που δεν χωρούσε σε ένα δωμάτιο. Ασκήθηκαν, διώξεις σε 400 άτομα. Οι περισσότεροι θα έμπαιναν φυλακή αφού οι κατηγορίες ήταν στοιχειοθετημένες. Και τότε εσείς νομοθετήσατε την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα στα συγκεκριμένα άρθρα, που τύχαινε μάλλον να αφορούν τις δικές τους κατηγορίες. Τα αδικήματα ήταν πια πλημμελήματα και είχαν παραγραφεί. Οι φάκελοι έκλεισαν και δεκάδες επώνυμοι απατεώνες, ελεύθεροι πια, συνέχιζαν να φωτογραφίζονται στα περιοδικά ως έντιμοι και ανησυχούντες για την πόλη και βέβαια να καθορίζουν με τη δύναμή τους τα πολιτικά πράγματα. Αρκετοί από τους φοιτητές που πήραν μεταγραφές με τις ψευδείς βεβαιώσεις, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν, αλλά σήμερα κάνουν πανεπιστημιακή καριέρα.

Στις μεταρρυθμίσεις σας, συμπεριλαμβάνεται η αλλαγή ενός ακόμη άρθρου του Ποινικού Κώδικα. Του 113. Το άρθρο αυτό παλιά προέβλεπε πως στις περιπτώσεις που κάποιος βουλευτής διώκεται για αξιόποινη πράξη, αν δεν αρθεί η βουλευτική του ασυλία, τότε σταματά να τρέχει ο χρόνος παραγραφής και ο βουλευτής δικάζεται όποτε πάψει να είναι βουλευτής. Το άρθρο αυτό προστάτευε και τον βουλευτή, αλλά και τον πολίτη. Αλλάξατε λοιπόν το άρθρο και καταργήσατε την αναστολή της παραγραφής. Έτσι αν κάποιος βουλευτής διαπράξει αδίκημα και δεν αρθεί η ασυλία του, ο χρόνος παραγραφής τρέχει. Έτσι όταν πάψει να είναι βουλευτής πιθανόν να μην υπάρχει δίωξη εναντίον του.

Αυτά είναι τα νομοθετήματά σας σε ένα υπουργείο που θα περίμενε κάποιος, πως λόγω του αντικειμένου σας, ο νομικός κόσμος θα μίλαγε για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις Βενιζέλου. Ο νομικός κόσμος όμως μιλάει για «ασέλγεια» στους νόμους. Τα περί προθέσεων και τα νομικά και αυτά της κόλασης που είναι στρωμένη με καλές προθέσεις, τα ξέρετε. Μόνο εσείς ξέρετε τις προθέσεις σας. Δεν σας αποδίδω καμιά πρόθεση. Σας απευθύνω για μια ακόμη φορά ερωτήματα. Και περιμένω απαντήσεις τις οποίες ξέρετε πολύ καλά πως οφείλετε να δώσετε. Αν όχι, τότε αυτό θα είναι μια πρόθεσή σας.

Υ.Γ. Προς κάθε ενδιαφερόμενο που.ξέρει αυτός. Μετά από 25 χρόνια στην δημοσιογραφία, έχω την δυνατότητα να μαθαίνω, πότε το όνομά μου γίνεται δημοφιλές σε διάφορες υπηρεσίες. Μην κουράζεστε. Στην ντουλάπα μου δεν έχω σκελετούς. Μόνο ρούχα και αρχεία. Των οποίων έχω πάντα αντίγραφα.

Κώστας Βαξεβάνης