Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

H τράπεζα της Ελλάδος,τα λεφτά των ασφαλισμένων,ο αλή μπαμπά και οι 40 κλέφτες!


Σύμφωνα με το Νόμο 2216/94 άρθρο τρίτο, τα διαθέσιμα, πλην ταμειακής διαχείρισης, κεφάλαια των δημόσιων οργανισμών και ασφαλιστικών ταμείων, τα μη επενδυόμενα μεταφέρονται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργούσα ως διαχειριστικό όργανο των καταθετών, επενδύει τα διαθέσιμα αυτά σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.*

*
Στη συνέχεια σύμφωνα με το Νόμο 2469/97, άρθρο 15, παράγραφος 11 τα διαθέσιμα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα διαθέσιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η τράπεζα της Ελλάδος.

Το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο αλλά ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σ' αυτό φορείς (Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.
*

*
Το ενεργητικό του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. επενδύεται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου. Εάν κατά το χρόνο πραγματοποίησης των επί μέρους επενδύσεων δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι στην πρωτογενή αγορά, το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους της τελευταίας έκδοσης στην τιμή της δημοπρασίας, ανάλογα με τον τρόπο που είχαν διατεθεί οι τίτλοι κατά την ημερομηνία έκδοσης, με συνυπολογισμό των τόκων του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος. Αν από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πρωτογενή διάθεση τίτλων, παρέχεται η ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος να απευθύνεται στη δευτερογενή αγορά για την απόκτηση του αναγκαίου εκάστοτε χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. να επενδύονται άμεσα.

Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν σε αυτό δύνανται να ζητήσουν από την Τράπεζα της Ελλάδος την ανάληψη συγκεκριμένων χρηματικών ποσών και μέχρι της αξίας της καταθέσεως τους στο Κοινό Κεφάλαιο. Η τράπεζα της Ελλάδος καταβάλει το αιτούμενο ποσό στο Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ., μειούμενης αναλόγως της μερίδος συμμετοχής του αιτούντος στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται με πράξη της να ορίζει το όριο των αναλαμβανόμενων ποσών πέραν του οποίου θα απαιτείτε απλή προειδοποίηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση. Οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.
*

*
Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης μπορούν να επενδύονται σε τίτλους του Δημοσίου, είτε αυτοτελώς είτε προς αναπλήρωση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους λογαριασμούς διαθεσίμων κεφαλαίων, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται εκάστοτε επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.
Η διαχείριση των επενδυόμενων κεφαλαίων από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανομή των αποδόσεων στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου των Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..
*


.
Και μετά το PSI (κούρεμα) τι;
1
Τα αποθεματικά τωνΝομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ασφαλιστικών Φορέων,τα οποία αναγκαστικά είχαν . . . εμπιστευθεί στα «ασφαλή» χέρια της Τράπεζας της Ελλάδος, μπήκαν στην κατσαρόλα και «μοχλεύθηκαν» σαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Κανείς από τους . . . θεματοφύλακες δεν ρώτησε τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Α.Φ. αν συμφωνούσαν με αυτήν την επιλογή και κανείς από τους. . . μοχλευτές και μαγείρους αυτής της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ τράπεζας ( που δεν ξέρω γιατί συνεχίζει ακόμα να ονομάζεται «Τράπεζα της Ελλάδος», δεν ενημέρωσε κανέναν για την μετέπειτα πορεία αυτής της ομολογιακής μοχλευμένης σούπας.

Άρπαξαν τα λεφτά των ασφαλισμένων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που είχαν την υποχρέωση να παραδίδουν τα αποθεματικά τους δηλαδή τις οικονομίες τους για φύλαξη.

Ούτε ένα , ούτε δύο, ούτε δεκαδύο, αλλά πάνω από 20 δισεκατομμύρια έγιναν φτηνός χαλβάς που θα γευθούν οι ασφαλισμένοι μετά το 2037 και μαύρο ακριβό χαβιάρι για τα σκαθάρια της παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικής εξουσίας.

Απ' ότι φαίνεται, η μάσα που έκαναν οι κουμπάροι και «μελαμψοί κοντοπόδαροι» συνδικαλισταράδες με τα τοξικά ομόλογα, ήταν απλώς «δεκατιανό» μπροστά σε αυτό που καταγγέλλουν οι ασφαλισμένοι για τα αποθεματικά των ταμείων τους και την απαξίωσή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα περί νομιμότητας και συνταγματικότητας που ακούω δεξιά κι αριστερά έχουν καταντήσει τελικά σαν τη γνωστή διαφήμιση για τη φριτέζα της συγχωρεμένης της πεθεράς όταν μάλιστα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πως το κατοχικό μας καθεστώς δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ψάχνει για την . . . «κουτσομούρα» του Εγγλέζου.

Και για να σοβαρευτούμε, λέμε πολύ απλά, ότι δεν είναι δυνατόν να αντιπαλεύουμε μόνο με νομικές και ηθικές αιτιάσεις και ενστάσεις, μια δικομματική δικτατορία που υπηρετεί μιαν άλλη ευρωπαϊκώτερη, η οποία με τη σειρά της διαχειρίζεται τα «θέματα» της παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικής ληστοσυμμορίας, που και αυτή άρχισε ήδη να έχει την περπατησιά μιας παγκόσμιας κυβέρνησης.

2
Το θέμα της εξαέρωσης των αποθεματικών των Ταμείων των επιμελητηρίων της χώρας θέτουν ο πρόεδρος και οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ με σχετική ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό Οικονομικών.

Το κείμενο της ερώτησης που υπογράφουν ο Φώτης Κουβέλης, ο Θανάσης Λεβέντης, ο Νίκος Τσούκαλης και ο Γρηγόρης Ψαριανός, μεταξύ άλλων λέει και τα εξής:

Η πλειονότητα των διοικήσεων των επιμελητηρίων της χώρας προέβη σε έντονη διαμαρτυρία κατά της Τραπέζης της Ελλάδος καθώς λόγω της απομείωσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου χάνουν πολύ μεγάλο μέρος των αποθεματικών τους.

Κατόπιν αλληλογραφίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με την Τράπεζα της Ελλάδος, η επιμελητηριακή κοινότητα της χώρας ενημερώθηκε ότι τα αποθεματικά των Επιμελητηρίων της χώρας, τα οποία τηρούνται σε λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ισχύει για κάθε ελληνικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), έχουν επενδυθεί σχεδόν στο σύνολό τους σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου (ομόλογα ή/και έντοκα γραμμάτια) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11 του Ν. 2469/1997, συναποτελώντας (μαζί με αντίστοιχους πόρους άλλων ΝΠΔΔ) το λεγόμενο Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, εάν τα Επιμελητήρια αιτηθούν, για λόγους κάλυψης ταμειακών αναγκών τους, χρήματα από αυτά τα αποθεματικά, το σχετικό αίτημα καλύπτεται από τα ρευστά διαθέσιμα του Κοινού Κεφαλαίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, τότε η κάλυψη γίνεται με ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Κοινού Κεφαλαίου, ήτοι των κινητών αξιών όπου έχουν επενδυθεί οι πόροι των αποθεματικών, η οποία ρευστοποίηση γίνεται με βάση την αγοραία αξία των κινητών αυτών αξιών κατά την ημέρα ρευστοποίησης.

. . .

Σύμφωνα με δηλώσεις των προεδρείων των επιμελητηρίων η ΤτΕ τους γνωστοποίησε ότι θα ενταχθούν στο PSI.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Επιμελητήρια δεν έχουν καμία επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς τα αποθεματικά τους είναι το προϊόν της διαχείρισης των διοικήσεων των Επιμελητηρίων, με κύριο στόχο την υλοποίηση ή τη συμμετοχή σε υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, καθώς και την κάλυψη αναγκών σε περιόδους κρίσης όπως η παρούσα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πώς αποφασίστηκε να γίνουν οι συγκεκριμένες επενδύσεις των αποθεματικών; Με ποια κριτήρια αποφασίστηκαν οι συγκεκριμένες επενδύσεις;
2. Γιατί δεν υπήρξε ούτε καν ενημέρωση των διοικήσεων των Επιμελητηρίων;
3. Είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης η διαφορετική αντιμετώπιση των αποθεματικών των Επιμελητηρίων, ή η διασφάλισή τους με ισοδύναμο τρόπο;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός

3
Το ίδιο θέμα της εξαέρωσης των αποθεματικών των Ταμείων θέτει με ερώτησή του προς τον υπουργό Οικονομικών και ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ Αθανάσιος K. Πλεύρης. Η ερώτησή του έχει ως εξής:

Απαντώντας στην υπ'αριθμ. 1317/2-11-11 ερώτηση δεν αποστείλατε κανένα από τα ζητούμενα στοιχεία αλλά περιγράψατε γενικά την κατάσταση με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Συγκεκριμένα δεν απαντήσατε σε κανένα από τα θέματα που τέθηκαν και αφορούν στην διαχείριση εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) των χρημάτων διαφόρων ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων Επιμελητηρίων και Ασφαλιστικών Ταμείων) που κατέληξαν στο λεγόμενο «Κοινό Κεφάλαιο» (Κ.Κ).

Αυτοί οι φορείς ήδη από πέρυσι εγκαλούν την διοίκηση της ΤτΕ για κακοδιαχείριση των χρημάτων τους που επένδυσε σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και ζητούν από την ΤτΕ την επιστροφή των καταθέσεών τους! Σύμφωνα με επιστολές των διοικήσεων τους, το μεγαλύτερο μέρος του Κ.Κ μετετράπη σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου από την ΤτΕ χωρίς να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των Δ.Σ των φορέων αυτών.

Μάλιστα πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο μήνυσης του ΕΤΑΑ κατά της ΤτΕ για τις οικονομικές απώλειες των τομέων αυτού του Ταμείου (Δικηγόρων, Γιατρών, Μηχανικών) εξαιτίας της διαχείρισης του Κ.Κ από την ΤτΕ. Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην μηνυτήρια αναφορά του ΕΤΑΑ χρήματα από τα αποθεματικά του, που υπολογίζονται σε 6 δισ. ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος για την αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από το 1997 μέχρι πρόσφατα χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι δικαιούχοι. Στο κατάλογο των δυσαρεστημένων προστέθηκαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΑ), όπως και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) που επίσης απέστειλαν εξώδικα.

Συνεπώς ερωτάται ξανά ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια ΝΠΔΔ και πότε ακριβώς έστειλαν στη ΤτΕ επιστολές διαμαρτυρίας; Ποια από αυτά έχουν μηνύσει την ΤτΕ για το θέμα των ομολόγων του Κ.Κ;

2. Πόσα χρήματα του Κοινού Κεφαλαίου (Κ.Κ) ΝΠΔΔ το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος επενδύθηκαν σε κρατικά ομόλογα χωρίς την σύμφωνη γνώμη των φορέων; Πότε ακριβώς έγινε κάθε μια από αυτές τις επενδύσεις και με χρήματα ποιων ΝΠΔΔ - Ασφαλιστικών Ταμείων - συγκεκριμένων Τομέων αυτών;

3. Αληθεύει ότι το συνολικό ποσό που εισέρευσε από όλα τα ΝΠΔΔ στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ ανερχόταν μέχρι το 2011 στα 17 δισ. Ευρώ;

4. Ποια είναι (ανά Ασφαλιστικό Ταμείο και Τομέα) η οικονομική απώλεια σε όρους καθαρής παρούσας αξίας (net present value) από τις αγορές ομολόγων εκ μέρους της ΤτΕ μέσω του Κ.Κ;

5. Σκοπεύει η ΤτΕ να αποζημιώσει τα Ασφαλιστικά Ταμεία για τους χαμένους κοινωνικούς (και όχι κρατικούς) πόρους που εξαφανίστηκαν μέσα από τις συνεχείς αγορές ομολόγων;

Ο ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος K. Πλεύρης, Βουλευτής Α' Αθηνών

4
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΑΝΕΑΕΔ) επίσης με επιστολή της προς τον υπουργό Άμυνας, προειδοποιεί για ατελείωτο νομικό αγώνα αν η κυβέρνηση δεν κατορθώσει να σώσει τα Μετοχικά Ταμεία.
Όλη η επιστολή της ΑΝΕΑΕΔ έχει ως εξής:

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις του PSI, της νέας δανεικής σύμβασης και των..... επακόλουθων εφαρμοστικών νόμων, πληθαίνουν οι εντονότατες ανησυχίες των ενεργών και αποστράτων στρατιωτικών, αναφορικά με την τύχη των αποθεματικών των Μετοχικών μας Ταμείων και των ΕΚΟΕΜ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, τα ως άνω αποθεματικά, όπως ισχύει για κάθε ελληνικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), έχουν επενδυθεί, σχεδόν στο σύνολό τους, σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου (ομόλογα ή/και έντοκα γραμμάτια) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11 του Ν. 2469/1997, συναποτελώντας (μαζί με αντίστοιχους πόρους άλλων ΝΠΔΔ) το λεγόμενο Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, εάν τα Μετοχικά μας Ταμεία ή ΕΚΟΕΜ, για λόγους κάλυψης ταμειακών αναγκών τους, ζητήσουν χρήματα από αυτά τα αποθεματικά (κάτι που είναι βέβαιο, αν ληφθεί υπόψη ότι οι ετήσιες ζημίες που καταγράφουν, καλύπτονται από αυτά τα αποθεματικά), το σχετικό αίτημα καλύπτεται από τα ρευστά διαθέσιμα του Κοινού Κεφαλαίου και εάν αυτό δεν επαρκεί (επίσης βέβαιο), τότε η κάλυψη γίνεται με ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Κοινού Κεφαλαίου, ήτοι των κινητών αξιών όπου έχουν επενδυθεί οι πόροι των αποθεματικών, η οποία ρευστοποίηση γίνεται με βάση την αγοραία αξία των κινητών αυτών αξιών κατά την ημέρα ρευστοποίησης.

Όπως είναι ευθέως αντιληπτό, αυτή η πρακτική οδηγεί σε άμεση απομείωση των εν λόγω αποθεματικών, κατά ποσοστό που δύναται να αγγίζει μεγέθη πολύ μεγαλύτερα του 50%!

Αυτή η εξέλιξη της υφαρπαγής των αποθεματικών κ. υπουργέ, είναι ευνόητο ότι βάζει την οριστική ταφόπλακα στο άμεσο μέλλον των Μετοχικών μας Ταμείων και εσείς ως προϊστάμενος αυτών, δεν είναι δυνατόν να είστε θεατής σε αυτή την καταλήστευση των χρημάτων που προορίζονται για παροχή οικονομικών δικαιωμάτων σε εκατοντάδες χιλιάδες ενεργούς και απόστρατους στρατιωτικούς, λιμενικούς και αστυνομικούς.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το αποθεματικό των Μετοχικών μας Ταμείων και των ΕΚΟΕΜ έχει δημιουργηθεί από τις εισφορές των μετόχων τους και δεν είναι αποτέλεσμα ούτε επιδοτήσεων ούτε επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι χρήματα που αφορούν στο μόχθο και τον ιδρώτα των στρατιωτικών, λιμενικών και αστυνομικών, που τώρα στη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε βάλλονται και δοκιμάζονται βάναυσα.

Τα Μετοχικά μας Ταμεία κατέθεσαν ρευστό χρήμα και η απαίτησή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι να τους αποδοθεί στο ακέραιο αυτό το περιουσιακό που τους ανήκει και μας ανήκει.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενήργησε καταχρηστικά ως διαχειριστής ξένης περιουσίας, κατά τρόπο αντίθετο προς το συμφέρον των Μετοχικών Ταμείων και του συνόλου των μετόχων και μερισματούχων τους, χωρίς την παραμικρή άδεια ή ενημέρωσή τους.

Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε για ακόμη μία φορά, πως τα Μετοχικά μας Ταμεία, δεν είναι Επικουρικά Ασφαλιστικά Ταμεία και οποιαδήποτε προσπάθεια σύγκρισής τους ή και ταύτισης τους, αναφορικά με σχεδιασμούς περί δήθεν ενιαίου πλάνου βιωσιμότητας κλπ., μόνο ως επικίνδυνη και καταστροφική μπορεί να χαρακτηρισθεί.

Επειδή δεν θα σας τιμούσε ως άνθρωπο και ως πολιτικό του δικού σας διαμετρήματος, να ταυτισθείτε με την κλοπή του μόχθου του Προσωπικού του οποίου προΐστασθε και τη διάλυση των Μετοχικών μας Ταμείων, σας καλούμε ως προϊστάμενο αυτών των Ταμείων, να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες θα βάλουν τέλος στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων ενεργών και απόστρατων στρατιωτικών, λιμενικών και αστυνομικών που βλέπουν καθημερινά να βουλιάζουν όλο και περισσότερο στη φτώχεια, την απαξίωση και την εξαθλίωση.

Στην απευκταία περίπτωση που δεν καταφέρετε να διασώσετε το μόχθο και το μέλλον του Προσωπικού σας, δεν θα έχουμε πλέον άλλα περιθώρια παρά να αγωνισθούμε νομικά και δυναμικά και γι αυτό το λόγο καλούμε όλους τους συναδέλφους στοιχείο που τους ανήκει και μας ανήκει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κλοπής της περιουσίας μας και του μέλλοντός μας.

5
Νέα επιστολή της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΑΝΕΑΕΔ)

ΠΡΟΣ: -MTN
-ΜΤΣ
-ΜΤΑ
-ΕΑΑΣ
-ΕΑΑΝ
-ΕΑΑΑ
ΚΟΙΝ.: -Ως πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διαθέσιμα κεφάλαια ΝΠΔΔ

1. Σύμφωνα με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), η Τράπεζα της Ελλάδος σε ερώτηση της ΠΟΕΠΛΣ σχετικά με τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΜΤΝ, παρέπεμψε σε επιστολή που απέστειλε προς το ΜΤΝ στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα εξής:
i. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΜΤΝ μαζί με τα διαθέσιμα κεφάλαια των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών φορέων που κατατίθενται στην ΤΤΕ συνιστούν το κοινό κεφάλαιο των Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών φορέων το οποίο διαχειρίζεται η ΤτΕ.
ii. Σύμφωνα με τον ν.2469/1997 η ΤτΕ είναι υποχρεωμένη να επενδύει το ενεργητικό του κοινού κεφαλαίου άμεσα και αποκλειστικά σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
iii. Το κοινό κεφάλαιο συνιστά ομάδα περιούσιας που ανήκει εξ αδιαίρετου στους συμμετέχοντες φορείς, έτσι και τα κεφάλαια του ΜΤΝ επενδυθήκαν από κοινού με τα κεφάλαια των υπόλοιπων φορέων σε ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου.
iv. Απολήψεις χρηματικών ποσών για την κάλυψη εκτάκτων ταμειακών αναγκών του ΜΤΝ δεν συνιστούν αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασμό, αλλά ρευστοποιήσεις μέρους η του συνόλου της μερίδας του ΜΤΝ στο κοινό κεφάλαιο.
v. Παρουσίαση αναλυτικής περιγραφής του συνόλου του ενεργητικού του κοινού κεφαλαίου κατά την 31-1-2012 όπου τα αποτελέσματα της διαχείρισης δείχνουν ότι η τρέχουσα αξία των μερίδων του ΜΤΝ, που αποτυπώνει την εικόνα της στιγμής, είναι μειωμένη κατά 50% περίπου δηλ. από τα 110.000.000 στα 55.000.000 ευρώ.
2. Επειδή η απάντηση της ΤτΕ είναι ιδιαίτερα νεφελώδης σε ότι αφορά την τύχη του χαρτοφυλακίου των ομολόγων και έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που κατέχει το κοινό κεφάλαιο των Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών φορέων, παρακαλούμε όπως:
i. Μας διαθέσετε το σχετικό έγγραφο της Τραπέζης της Ελλάδος προς το ΜΤΝ.
ii. Μας γνωρίσετε:
1) Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχετε προβεί, προκειμένου διευκρινιστεί, εάν τα εν λόγω ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου συμμετέχουν στην ανταλλαγή ομολόγων στα πλαίσια του PSI, ή πρόκειται να εξοφληθούν κανονικά στη λήξη τους.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε στην περίπτωση που το ως άνω χαρτοφυλάκιο, συμμετέχει στην ανταλλαγή ομολόγων, που σημαίνει απώλεια περιουσίας των Ταμείων σε ποσοστό άνω του 60% και την στη συνέχεια πρακτική αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς τους μετοχομερισμάτουχους τους.
3. Αντίστοιχα τα ΜΤΣ, ΜΤΑ καθώς και οι ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ, παρακαλούνται όπως μας ενημερώσουν για τα διαθέσιμα τους κεφάλαια τα οποία είναι ατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και αντίστοιχες ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί.

Για το Δ.Σ.
Ο Γραμματέας Παντελής Συνέλης Αξιωματικός Ε.Δ. ε.α.

Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Ρέππας Αξιωματικός Ε.Δ. ε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
- Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο, Αρχηγό ΓΕΕΘΑ
- Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Ζιαζιά, Αρχηγό ΓΕΣ
- Αντιναύαρχο Κοσμά Χρηστίδη, Αρχηγό ΓΕΝ
- Αντιπτέραρχο Αντώνιο Τσαντηράκη, Αρχηγό ΓΕΑ
- ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ
- Φορείς ΕΔ & ΣΑ
- Μ.Μ.Ε.
- Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου

6
Τον μύθο των ξένων ταμείων που με τη συμμετοχή τους στο PSI σώζουν την Ελλάδα κατέρριψε με συνέντευξή του στην εκπομπή «Ο καλός και ο κακός βγαίνουν βόλτα στη Σοφοκλέους» ο πρόεδρος του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, Κώστας Τσουπαρόπουλος.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, «τα ξένα ταμεία είχαν επενδύσει μόνο το 5% των αποθεματικών τους σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και μάλιστα αγορασμένα στην δευτερογενή αγορά». Αυτό, όπως εξήγησε, «σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα ομόλογα αγοράστηκαν σε τιμή 70% κάτω της ονομαστικής τους αξίας και με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του PSI κερδίζουν 20%, τη στιγμή που το δικό μας ταμείο χάνει το 53% των αποθεμάτων του».

Ο κ. Τσουπαρόπουλος απαντώντας στις κατηγορίες του κ. Βενιζέλου υπογράμμισε ότι αφενός η συμμετοχή στο πρόγραμμα του PSI είχε εθελοντικό χαρακτήρα, γεγονός που αναφερόταν ρητά και αφετέρου το πρόγραμμα απευθύνονταν σε ιδιώτες επενδυτές. Τα ασφαλιστικά ταμεία όμως είναι ΝΠΔΔ δεν είναι ιδιώτες.

Επιπλέον, όπως είπε η πατρίδα εκτός από γεωγραφικός προσδιορισμός είναι και οι άνθρωποι και δεν μπορούμε να μιλάμε για σωτηρία της πατρίδας χωρίς αυτούς.

Το ΕΤΑΠ ΜΜΕ σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συμμετοχή της στo PSI μέσω ομολόγων αγορασμένων με χρήματα του ταμείου ΕΤΑΠ ΜΜΕ ενώ έχει ήδη στείλει εξώδικο στη διοίκηση της για αυτό το θέμα.

Ποιες ...;αναπληρώσεις;

Αναφερόμενος στο θέμα των αναπληρώσεων από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «κουρέματος» ο κ. Τσουπαρόπουλος είπε στην FM Voice.gr ότι δεν γίνεται να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μία μεριά οι τράπεζες να αναπληρώνουν τις απώλειές τους και από την άλλη τα ταμεία να δέχονται ασαφείς και αόριστες υποσχέσεις.

Ο κ. Τσουπαρόπουλος αναφέρθηκε μάλιστα σε σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί με τους διοικητές όλων των ταμείων και τον κ. Βενιζέλο, όπου του τέθηκε το θέμα για να απαντήσει ότι θα δημιουργηθεί ειδικό ταμείο στήριξης του ασφαλιστικού συστήματος και εκεί θα κατευθυνθούν περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου και δη ακίνητα. Οι διοικήσεις όμως των ταμείων αντιδρούν σε μια τέτοια εξέλιξη καθώς θα κληθούν να παρέχουν υπηρεσίες ...;real estate για να πάρουν κάποια χρήματα.

Τέλος ο κ. Τσουπαρόπουλος εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα συμπεριληφθεί σε επικείμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας τροπολογία που να ρυθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων στα ηλεκτρονικά μέσα που μέχρι τώρα δεν αναγνωρίζονται.


7
Για περισσότερα από τις πηγές:

Αποδόσεις Χαρτοφυλακίου Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων
21/01/2011 «Όχι» της ΔΙΣ στην Τράπεζα της ΕλλάδοςΓια τη μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ σε ειδικό λογαριασμό της ΤτΕ
01/05/2011 Mεταφέρονται οι εκκλησιαστικοί λογαριασμοί από τις ιδιωτικές τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος
03/05/2011 ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ!
02/12/2011Η Τράπεζα της Ελλάδος τα λεφτά των ασφαλισμένων ο Αλή Μπαμπά και οι 40 (;) κλέφτες...
30/01/2012ΤτΕ: Κοινό Κεφάλαιο των ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων
03/02/2012 Στον αέρα τα αποθεματικά των επιμελητηρίων
03/02/2012 Εξαέρωση των αποθεματικών των επιμελητηρίων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας.
03/02/2012 ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ
02/03/2012 PSI και Μετοχικά Ταμεία.Η ΑΝΕΑΕΔ προειδοποιεί με "ανένδοτο" δικαστικό αγώνα
16/03/2012 Διαθέσιμα κεφάλαια ΝΠΔΔ

eineken.pblogs.gr
anti-ntp.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου