Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Eνα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της άμεσης δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Ένα μεγάλο βήμα προς τη δημοκρατική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπερψηφίζοντας την έκθεση για την καθιέρωση της "Πρωτοβουλίας 1.000.000 Πολιτών" που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας. 


Η έκθεση, με εισηγητές του ευρωβουλευτές Zita GURMAI (Σοσιαλιστές, Ουγγαρία) και Alain LAMASSOURE (ΕΛΚ, Γαλλία) θέτει τις προϋποθέσεις ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να μπορέσουν να εξασκήσουν το δικαίωμά τους να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετεί πάνω σε ένα ζήτημα, αν συμπληρωθούν 1.000.000 υπογραφές από επτά χώρες της ΕΕ.


Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ε.Κ. κ. Σταύρος Λαμπρινίδης δήλωσε μετά την ψηφοφορία: "Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπλήρωσε μία από τις βασικότερες υποσχέσεις που είχε δώσει η Συνθήκη της Λισαβόνας στους ευρωπαίους πολίτες: Τη δυνατότητα να μπορούν να συμμετάσχουν με τρόπο επίσημο, συντεταγμένο και θεσμικό, στη διαδικασία παραγωγής των νόμων που αφορούν όλους μας. 


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, οι Ευρωβουλευτές αλλά και οι πολίτες των χωρών της ΕΕ πρέπει από εδώ και πέρα να συμβάλλουν ώστε αυτό το δημοκρατικό 'πείραμα' να ενισχυθεί και να βελτιωθεί. Η Ομάδα των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δηλώσει ότι, μόλις η διαδικασία τεθεί επισήμως σε ισχύ, θα επιδιώξουμε τη συλλογή 1.000.000 υπογραφών ώστε να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πρόταση ευρωπαϊκού νόμου για τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, στην περίπτωση που συνεχίσει να αρνείται να το κάνει αυτοβούλως. Ένας τέτοιος φόρος θα απέφερε περίπου 200 δισ. ευρώ το χρόνο για την ανάπτυξη και για θέσεις απασχόλησης, εν μέσω κρίσης και περικοπών.".


Στην έκθεση περιγράφονται αναλυτικά οι όροι με τους οποίους μπορεί να συστήνεται μία "Πρωτοβουλία Πολιτών":
Θα συστήνεται μία "οργανωτική επιτροπή πολιτών", αποτελούμενη από επτά φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε τουλάχιστον επτά Κράτη Μέλη, ώστε να διασφαλίζεται πως το θέμα θα έχει ευρωπαϊκή διάσταση. 


Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγχει αμέσως νομικά εάν η αίτηση των πολιτών αυτών θα γίνεται αποδεκτή, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που τίθενται στη Συνθήκη. Εξασφαλίζεται έτσι πως η Επιτροπή δεν θα μπορεί να απορρίψει αιτήσεις απλά και μόνο λόγω του πολιτικού τους περιεχομένου. Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο σε περίπτωση που το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας αντιτίθεται εμφανώς στις αξίες της Ένωσης, όπως έχουν γίνει κοινά αποδεκτές από τη συνθήκη της Λισαβόνας. 


Αφού συλλεχθούν 1.000.000 υπογραφές πολιτών, η Επιτροπή θα έχει τρεις μήνες για να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα δράσει και θα πρέπει να δικαιολογήσει αυτή της την απόφαση.

 
Οργανώσεις που συνεισφέρουν ευθέως στην ευρωπαϊκή πολιτική και εκπροσωπούν τις απόψεις Ευρωπαίων Πολιτών (πολιτικά κόμματα, συνδικάτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) θα μπορούν να υποστηρίξουν ευθέως μία "Πρωτοβουλία", αρκεί να το κάνουν με πλήρη διαφάνεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου