Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Η “Τράπεζα της Ελλάδος”… είναι σίγουρα ….της Ελλάδος;

Παρακάτω παρατίθονται αποσπάσματα από το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα μέσω του επισήμου εγγράφου της ΤτΕ.
Με κόκκινο χρώμα τα σχόλια του συγγραφέα.

Το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
———————————

Εάν το κατάλαβα καλά, η Ελληνική Κυβέρνηση επί πρωθυπουργίας Αλέξανδρου Ζαΐμη  (ο οποίος Αλέξανδρος Ζαΐμης ήταν και Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 1914 – 1920) και με όρους που έθεσε η Κοινωνία των Εθνών πήρε δάνειο 9.000.000 Λίρες για να συστήσει την Τράπεζα της Ελλάδος. Ταυτόχρονα παραιτήθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από τον ρόλο της εποπτείας του χρηματοπιστωτικου συστήματος και της έκδοσης τραπεζογραμματίων.

Σύνδεσμος για αλέξανδρο Ζαΐμη: http://www.sansimera.gr/, http://el.wikipedia.org/
 
bankofgreece_1
———————————

Η σχέση της ΤτΕ με την Ε.Κ.Τ.
bankofgreece_2
———————————

Διαβάστε τις αρμοδιότητες της ΤτΕ.
Γίνεται λοιπόν φανερό πως η σημερινή κατάντια και διάλυση της ελληνικής οικονομίας (όσον αφορά στην τραπεζική πίστη και το ελληνικό χρηματο-πιστωτικό σύστημα) είναι αποτέλεσμα των πολιτικών της ΤτΕ!!!
Επίσης ο ο ληστρικός και ανεύθυνος τρόπος με τον οποίον λειτουργούν ο τράπεζες είναι επίσης ευθύνης της ΤτΕ!

bankofgreece_3_selida-9-10
———————————

Εάν εσείς είδατε σταθερότητα στις τιμές – πληθωρισμό – σφυρίξτε μου κλέφτικα…
bankofgreece_4_selida-11
———————————

Παρακάτω βλέπουμε την πλήρη αποσύνδεση της ΤτΕ με την Ελληνική Κυβέρνηση!
Προσέξτε πόσο προκλητικός είναι ο τρόπος διατύπωσης: “δε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την κυβέρνηση“.

bankofgreece_5_selida-12
———————————

Το παρακάτω σχετίζεται με το πρώτο παρατιθόμενο απόσπασμα:
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δημιούργησε με δικά της έξοδα την ΤτΕ, η κυβέρνηση Ζαΐμη όμως πήρε δάνειο για να δημιουργήσει την ΤτΕ η οποία τελικά δεν ανήκει στην Ελλάδα !!!!!!!!
Παιδιά μπράβο ! Συγχαρητήρια !!!!!!!!!!

 bankofgreece_6_selida-13
———————————

Το Δημόσιο δεν δύναται να κατέχει περισσότερο του 35% των μετοχών της ΤτΕ. για ευνόητους λόγους…
bankofgreece_7_selida-14
———————————

Το άρθρο για τα δικαιώματα μετόχων αναφέρεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε νομικά πρόσωπα ή υπηκοότητες των ΔΣ των νομικών προσώπων…..
bankofgreece_8_selida-15
———————————

Στο παρακάτω άρθρο επιβεβαιώνεται η πλήρης ανεξαρτησία της ΤτΕ από την Ελληνική Κυβέρνηση. Διαβάστε και κάτω- κάτω τον όρκο που δίνουν τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου: “να προάγουν τα συμφέροντα της ΤτΕ από πάσα άποψη, να είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στην ΤτΕ, και να τηρούν εχεμύθεια” !!!!!.
Δηλαδή, επιτρέπεται η προδωσία της Ελλάδος από τα μέλη της ΤτΕ με βάση το καταστατικό !!!
 bankofgreece_9_selida-18-19
———————————

Εδώ διαβάζουμε τον τρόπο που εκλέγεται ο Διοικητής και οι δύο Υποδιοικητές:
Το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές και με τη σειρά του αυτοί επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας !!!
Πολύ αστείο αυτό!!
bankofgreece_10_selida-17
———————————
Εδώ διαβάζουμε τον τρόπο που εκλέγονται τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και του Γενικού Συμβουλίου:
Για τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αρχικά “γνωμοδοτεί” ο Διοικητής, στη συνέχεια εκδίδει πρόταση το Υπουργικό Συμβούλιο και η απόφαση αυτή επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας !!
Για τους 6 Συμβούλους του Γενικού Συμβουλίου, αυτοί εκλέγονται από το Γενικό Συμβούλιο, δηλαδή, από τον Διοικητή, τους Υποδιοικητές, το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής και τα απερχόμενα 6 μέλη !
bankofgreece_9b_selida-17
———————————

Το προσωπικό της ΤτΕ διορίζεται από τον Διοικητή ΜΟΝΟ ! …και όχι μέσω ΑΣΕΠ…
bankofgreece_11_selida-18
———————————

Η ΤτΕ ελέγχεται από “Ανεξάρτητους Ελεγκτές” που έχουν υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια !!!
Τότε ποιος ο λόγος να γίνεται έλεγχος;;;;

bankofgreece_12_selida-29
———————————

Ο Υπουργός Οικονομικών αν θέλει δύναται να διορίσει “Επίτροπον του Κράτους”, άνευ ψήφου όμως !!!!
Τρομερό επίτευγμα !!! Μπράβο !!!

bankofgreece_13_selida-30
———————————

Κανείς αντιπρόσωπος του Δημοσίου δεν δικαιούται να ερευνά τα βιβλία της ΤτΕ !!!!!!!
bankofgreece_14_selida-31
———————————

Να και μία τράπεζα, η ΤτΕ, που δεν δικαιούται να παρέχει τόκον, όπως για παράδειγμα στα ασφαλιστικά ταμεία….
bankofgreece_15_selida-41
———————————

Και τελευταίο και καλύτερο, η ΤτΕ απαλλάσεται παντός φόρου !
bankofgreece_16_selida-47
———————————
Συμπέρασμα:
  • Η ΤτΕ διοικείται από ανθρώπους που εκλέγονται μέσα από διαδικασίες ανακύκλωσης και αυτο-εκλογής, εξασφαλίζοντας έτσι τον παντοτινό έλεγχο της Διοίκησης.
  • Η ΤτΕ ανήκει στους μετόχους της, οι οποίοι δεν ασκούν κανέναν έλεγχο στη Διοίκηση.
  • Η ΤτΕ καθορίζει από μόνη της τις πολιτικές της και τις δράσεις της με βάση τα συμφέροντά της και δεν λογοδοτεί πουθενά.
  • Όλοι οι υπάλληλοι και οι ελεγκτές της ΤτΕ υποχρεούνταισε σε πλήρη και αυστηρή εχεμύθεια.
  • Η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν έλεγχο και καμία πρόσβαση στα βιβλία της ΤτΕ.
  • Όλοι οι υπάλληλοι της τράπεζας διορίζονται από τον Διοικητή.
  • Η ΤτΕ δεν πληρώνει φόρους και δεν δίνει τόκους.
 Μπράβο παιδιά !!!!
 Συγχαρητήρια!!!!

Πηγή : http://www.greek-politics.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου