Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Εις υγείαν του κορόιδου!


Εις υγείαν του κορόιδου!

thumb
Της Βάλιας Μπαζού

Όπου κορόιδα είναι όσοι δεν διαθέτουν αυθαίρετη αλλά νόμιμη κατοικία… Και είναι κορόιδα γιατί απλούστατα για μια ακόμα φορά στρώνεται το κόκκινο χαλί για την επιβράβευση όσων χτίζουν όπου θέλουν, όπως θέλουν, χωρίς μελέτες, χωρίς να πληρώνουν φόρους, ΙΚΑ και αμοιβές για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Και επειδή δεν βρισκόμαστε στην Ελλάδα της δεκαετίας του ΄50 και του ΄60, οι καθ΄ύλην αρμόδιοι καλά θα κάνουν εάν προχωρήσουν στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων να μην μας φλομώσουν με λόγους δεκάρικους για το κοινωνικό πρόβλημα που λύνεται, για τους μικροϊδιοκτήτες που απεγκλωβίζονται… Μην μας φλομώσουν με φανφάρες για τα εκατομμύρια που θα εισρεύσουν στο δημόσιο ταμείο γιατί εάν κάνουν… ταμείο, θα βγουν χρεωμένοι.
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους κάποιος προχωρά στην κατασκευή αυθαιρέτου όταν:
-αγόρασε εις γνώση του οικόπεδο εκτός σχεδίου
-αγόρασε εις γνώση του δάσος ή δασική έκταση
-καταπάτησε με θράσος δάσος, δασική έκταση ή αιγιαλό

Και αυτός ο κάποιος επιβραβεύεται με φως, νερό, τηλέφωνο αφού κανένας δήμος και καμιά δημόσια υπηρεσία δεν τηρεί τον νόμο και δεν ενδιαφέρεται εάν δίνει παροχές σε παράνομο κτίσμα.
Και το παράλογο συνεχίζεται αφού όλοι τρέμουν το πολιτικό κόστος και την οργή του αυθαίρετου.

Έτσι όχι μόνον δεν προχωρούν σε κατεδαφίσεις αλλά:
- το υπουργείο Οικονομικών δεν τολμά να εισπράξει βεβαιωμένα πρόστιμα
- οι δήμοι και οι πολεοδομίες δεν τολμούν να επιβάλλουν πρόστιμα

Και τώρα η αποθέωση της αυθαίρετης Ελλάδας έρχεται με την πρόταση του υπουργείου Οικονομικών να μειωθούν στο ελάχιστο τα πρόστιμα και να επιβραβευθούν οι αυθαίρετοι.

Για την ιστορία παραθέτω τα δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας και τη διαδικασία που απαιτείται μόνον από τα ΚΟΡΟΪΔΑ.
Οικοδομική άδεια:
-Αίτηση ιδιοκτήτη
-Δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως μελέτης επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών
-Τεχνικές εκθέσεις και προϋπολογισμός
-Αρχιτεκτονική και στατική μελέτη
-Μελέτες θερμομόνωσης, ύδρευσης – αποχέτευσης
-Μελέτη πυροπροστασίας και έγκριση της από την πυροσβεστική υπηρεσία, εφόσον απαιτείται
-Μελέτη καυσίμου (φυσικού ) αερίου, όπου απαιτείται
-Συμβολαιογραφική δήλωση για δέσμευση χώρου στάθμευσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο
-Υδραυλική μελέτη (ύδρευση – αποχέτευση) για κτίριο όγκου μεγαλύτερου των 800 κυβ.μετρ. συνολικά ή περισσότερων από ένα ορόφους
-Μελέτη εγκαταστάσεων (όλες Μ/Η μελέτες ) για κτίριο επιφάνειας μεγαλύτερου των 300τ.μ. που περιλαμβάνονται στο Δ.Δόμησης (δηλ.δεν περιλαμβάνονται το υπόγειο και η πυλωτή) και συνολικού όγκου μεγαλύτερου των 1300 κυβ.μετρ. ή περισσότερων των 3 ορόφων
-Υψόμετρο δήμου ή κοινότητας για εντός σχεδίου πόλεως οικοδομές
-Έγκριση αρχαιολογίας για οικοδομές που ανεγείρονται σε χώρους ελεγχόμενους από το υπουργείο Πολιτισμού
-Έγκριση ΔΕΗ για οικοδομές όγκου άνω των 2500κ.μ.
-Βεβαίωση δασαρχείου για οικοδομές εκτός σχεδίου πόλεως
-Τίτλοι κυριότητας για οικόπεδα ή γήπεδα τα οποία είναι άρτια κατά παρέκκλιση
-Εγκρίσεις διαφόρων φορέων ( βιομηχανίας, συγκοινωνιών, ΕΟΤ ), αναλόγως με τη χρήση των κτιρίων
-Απόδειξη προκατάθεσης αμοιβής μελέτης από Εθνική Τράπεζα
-Άδειες όλων των υφισταμένων κτισμάτων όταν πρόκειται για προσθήκες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η νομιμότητα τους
-Δήλωση αντοχής στις περιπτώσεις προσθήκης με το σχετικό ξυλότυπο ή και με μελέτη αν χρειάζεται, η οποία θα υπογράφεται από δύο πολιτικούς μηχανικούς
-Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (υποθηκοφυλακείο)
-Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη
-Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για τις συνδρομές μηχανικών.

Διαδικασία έκδοσης:
- Έλεγχος τήρησης των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και των προδιαγραφών, όσων αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη.
- Έλεγχος των στατικών μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
Έλεγχος θερμομόνωσης και εγκαταστάσεων.
Έλεγχος των φορολογικών και πληρωμή τους, που γίνεται με τα αντίστοιχα σημειώματα καταβολής φόρων και εισφορών (προκαταβολή Ι.Κ.Α., υπέρ δήμου, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.).
-Κόστος αμοιβές ιδιωτών μηχανικών για όλες τις επί μέρους μελέτες και επιβλέψεις (αρχιτεκτονική, στατική, θερμομόνωσης κ.λ.π.), φόροι και εισφορές.
Ο έλεγχος της οικοδομικής άδειας για την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου πολίτη, γίνεται από υπαλλήλους της υπηρεσίας σε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο όταν έχει γίνει ο φέρων οργανισμός (σκελετός) και ο οργανισμός πλήρωσης (τούβλα) και το δεύτερο στάδιο όταν ολοκληρωθεί η οικοδομή. Ακολουθεί θεώρηση της οικοδομικής άδειας για να μπορέσει ο πολίτης να συνδέσει την οικοδομή του με τα δίκτυα ΔΕΗ και ΔΕΥΑΧ. Με δήλωση του ιδιώτη μηχανικού θεωρείται η άδεια για σύνδεση. Ο πολίτης με σχετική αίτησή του μπορεί να πάρει αντίγραφο οικοδομικής άδειας και οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα σχέδια και έγγραφα του φακέλου της οικονομικής άδειας.

Οι φόροι των οικοδομικών αδειών επιβάλλονται ανάλογα με το συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Κρατήσεις που καταβάλλονται
- Υπέρ ΙΚΑ
-Υπέρ του δήμου στον οποίο ανεγείρεται η οικοδομή
-Υπέρ ΤΕΕ
- Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου