Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Οι δικοί μας όροι ....

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
- Επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου Ι και της Δανειακής Σύμβασης της 05/05/10, ως Παράνομα και Αντισυνταγματικά συμφωνηθέντα κείμενα για τους εξής λόγους:
01) Δεν είχαν εξουσιοδοτηθεί από τον Ελληνικό Λαό και ούτε ζητήθηκε η γνώμη του για ένα τόσο σοβαρό θέμα,
02) Δεν πέρασαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 ψήφων, ως όφειλαν να κάνουν, βάσει άρθρων του Συντάγματος που ορίζει τί γίνεται για την υπογραφή Διεθνών Συμβάσεων. Ακόμα και σήμερα, είναι σε αναμονή προς ψήφιση,
03) Οι όροι που αφορούν την παραίτηση των Δικαιωμάτων μας σαν Κράτος που απορρέουν από την Εθνική μας Κυριαρχία και την άσκηση Ανεξάρτητης Εσωτερικής και Εξωτερικής Πολιτικής, την πώληση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Πόρων, η απαγόρευση σύναψης συμφωνιών Δανεισμού από αλλού, πέραν των “Εταίρων” της Τρόϊκας και η δυνατότητα από τη μεριά τους να πουλούν τα μερίδια τους στη Δανειακή Σύμβαση όπου θέλουν, είναι παράνομοι βάσει του Διεθνούς Δικαίου.
- Άμεση δημιουργία Ανεξάρτητης Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου, η οποία θα ελέγξει μία προς μία όλες τις Δανειακές Συμβάσεις του Ελληνικού Κράτους, τουλάχιστον της τελευταίας 35ετίας. Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από Συνταγματολόγους, Καθηγητές Διεθνούς Δικαίου, Οικονομολόγους, Έλληνες και ξένους και θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανάλογο προσωπικό, ώστε να μπορεί να βγάζει αποτελέσματα για μία Σύμβαση ανά 3μηνο τουλάχιστον.


- Γιατί τόσα πολλά δανεικά στην Ελλάδα, μήπως Χρέος και απώλεια Εθνικής Κυριαρχίας πάνε μαζί; Ένα απλό πραγματικό παράδειγμα από την καθημερινή Ελληνική Επιχειρηματικότητα. Κάποιος χρωστά σε μία επιχείρηση 5.000 €. Τους δίνει μια επιταγή η οποία δεν είχε αντίκρισμα. Τους παίρνει να τους βάλει μια παραγγελία 2.500 € έναντι. Η απάντηση του επιχειρηματία που πήρε την παραγγελία ήταν, φέρε πρώτα τις 5.000 € από την προηγούμενη παραγγελία και μετά βλέπουμε για τη νέα παραγγελία.

- Αν είναι αλήθεια το γεγονός της άρνησης πληρωμής του Δημοσίου Χρέους ως απεχθές για τους Έλληνες Πολίτες από τον Ιωάννη Μεταξά, με ανάλογους όρους με τους σημερινούς, το οποίο έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο της Κοινωνίας των Εθνών το 1936 και αυτό χρησιμοποίησε σα Νομικό Προηγούμενο και η Αργεντινή το 2001, τότε αυτά που λέει η Κυβέρνηση δεν είναι αλήθεια.

- Πρόταση (ακραία ίσως ή και μη εφαρμόσιμη, αλλά εγώ την καταθέτω) για Αποπληρωμή μέρους του Ελληνικού Χρέους : Πρόσκληση Ναυτιλιακών Εταιρειών Ελληνικών Συμφερόντων, αλλά και ξένων Εταιρειών, να κάνουν Έδρα τους την Ελλάδα. Για κάθε συγκεκριμένο ποσό που θα οριστεί και θα καταβάλλεται από τις Εταιρείες αυτές στο Ταμείο υπέρ του Δημοσίου Χρέους, να μειώνεται το ποσοστό του Συντελεστή Φορολογίας τους, με δυνατότητα να γίνει και Μηδενικός για κάποια χρόνια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Κρατικές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Στρατηγικής Σημασίας και Κοινής Ωφελείας, όπως Ενέργειας, Ύδρευσης, Τηλεπικοινωνιών, Μεταφορών όλων των τύπων, Αυτοκινητόδρομοι, Υγεία, Παιδεία, καθώς και οτιδήποτε παρεμφερές, δεν πωλούνται. Ακόμα και αν γίνει αυτό, η οποιαδήποτε διαδικασία θα θεωρηθεί άκυρη από τον Ελληνικό Λαό. Το Κράτος μπορεί μόνο να παραχωρήσει την εκμετάλλευσή τους προς Ιδιώτες, κρατώντας το δικαίωμα του Βέτο, σε οποιεσδήποτε αυξήσεις θελήσουν οι ιδιώτες και οι οποίες θα είναι πάνω από το μισό του Ετήσιου Πληθωρισμού, αφού πρώτα τα Τιμολόγια τους μειωθούν κατά 20 – 30% τουλάχιστον.
- Οι παραπάνω Εταιρείες και Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας δεν θα πρέπει να εμφανίζουν Κέρδη, αλλά Ισοσκελισμένους Ισολογισμούς, στους οποίους θα περιλαμβάνεται και ένα ποσοστό 15-20% για επενδύσεις. Αν οι επενδύσεις δεν γίνουν σε διάστημα 3 ετών, οι Διοικητές των Οργανισμών αυτών θα έχουν ποινικές ευθύνες, τα δε ποσά θα επιστρέφονται με τη μορφή συμψηφισμού στους Λογαριασμούς που εκδίδουν προς τους πολίτες.
- Στις παραπάνω Εταιρείες και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας και Εθνικού Συμφέροντος που υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν, οι αποδοχές των εργαζομένων θα εξομοιωθούν με αυτές του Ιδιωτικού Τομέα. Το ίδιο θα ισχύσει και για όλον τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Όλα τα Υπουργεία, Δημόσιοι Φορείς, Ο.Τ.Α κτλ., θα πρέπει να δημοσιεύουν Ετήσιους Ισολογισμούς οι οποίοι και θα πρέπει να είναι Ισοσκελισμένοι. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό, θα θεωρείται υπεύθυνος με τις ανάλογες Νομικές και Οικονομικές κυρώσεις, ο Διοικητής ή ο Αιρετός Άρχοντας.
- Άμεση μείωση των Συντελεστών Φ.Π.Α, τουλάχιστον κατά 6 μονάδες και παράλληλη μείωση του Συντελεστή Φόρου Εισοδήματος κατά 7 μονάδες, τόσο για Φυσικά Πρόσωπα όσο και για Επιχειρήσεις, με προοπτική για επιπλέον μείωσή τους κατά 3 μονάδες ακόμα, ώστε να ανταγωνιστούμε σαν Κράτος τα όμορα Κράτη που έχουν πολύ χαμηλότερους Συντελεστές Φ.Π.Α και Φορολογίας. Παράλληλα όμως, οποιοσδήποτε Φορολογούμενος ή Επιχείρηση ή Κρατικός Λειτουργός του Ελεγκτικού Μηχανισμού, πιαστεί να φοροδιαφεύγει, οι ποινές να είναι εξοντωτικές. Παράλληλα, το Κράτος θα πρέπει στις περιπτώσεις που μπορεί, να εισπράττει τον Φ.Π.Α και τον οποιονδήποτε Φόρο στην Πηγή, είτε είναι ένα είδος εισαγόμενο, είτε παραγόμενο στην Ελλάδα και να μην περιμένει να εισπράξει από τον τελικό καταναλωτή, γιατί αυξάνονται οι πιθανότητες στην ενδιάμεση διαδρομή να υπάρξει φοροδιαφυγή.
- Συνταξιούχοι και Μισθωτοί με Καθαρές Αποδοχές άνω των 2.000 € / Μήνα συνολικά (Κύρια και Επικουρική, Μερίσματα κτλ.), θα κατέβουν στο ποσό αυτό και τα επιπλέον χρήματα που θα εξοικονομηθούν από αυτές τις μειώσεις, θα μοιραστούν αναλόγως στους χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλά αμειβόμενους μισθωτούς.
- Στροφή και Υποστήριξη στα Ελληνικά Προϊόντα, με καμπάνιες στα Μ..Μ.Ε και στα Σχολεία, ξεκινώντας πρώτο το Κράτος, από τους Φορείς, τις Υπηρεσίες και τα Υπουργεία του.
- Οι εταιρείες Α.Ε, καθώς και οι Θυγατρικές Πολυεθνικών Εταιρειών στην Ελλάδα, θα πρέπει να κάνουν δήλωση Πόθεν Έσχες για το Μετοχικό Κεφάλαιο της Επιχείρησης, όπως κάνουν και οι απλοί Έλληνες Πολίτες (από ένα ποσό και πάνω).
- Ελληνικές και Ξένες Εταιρείες που θα κάνουν επένδυση στην Ελλάδα και θα προσλάβουν Έλληνες, θα απολαμβάνουν μειωμένο φόρο κατά 15-20% για τα πέντε πρώτα έτη. Αν δε τα κέρδη τους επανεπενδύονται στην Ελλάδα, επιπλέον μείωση του συντελεστή κατά 5%.
- Το Φορολογικό Σύστημα που θα ψηφιστεί, θα έχει ισχύ για 5 τουλάχιστον έτη, ανεξαρτήτως ποιά Κυβέρνηση βγει στις επόμενες εκλογές.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ – ΚΟΜΜΑΤΑ
- Οι Βουλευτές που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες ξεπουλήματος Εθνικής – Δημόσιας Περιουσίας, θα αντιμετωπίζονται ως μετέχοντες σε Εσχάτη Προδοσία κατά της Πατρίδος και του Ελληνικού Έθνους, με τις ανάλογες συνέπειες που απορρέουν από το ίδιο το Σύνταγμα. Το αδίκημα θα χαρακτηρίζεται ως συνεχές και δεν θα παραγράφεται ποτέ. Θα υπάρχει δε το δικαίωμα του Ελληνικού Λαού, με κάθε μέσο και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, να τους προσαγάγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη για να δικαστούν.
- Τα Κόμματα θα πρέπει να αποχωρίσουν από δω και πέρα από τις όποιες διαδικασίες εκποίησης Δημόσιας Περιουσίας, γιατί ακόμα και η παρουσία τους στη Βουλή, “νομιμοποιεί” την Κυβέρνηση αυτή και τις όποιες αποφάσεις λάβει.
- Όταν αλλάξει η Κυβέρνηση, με νόμο ενός Άρθρου, καταργούνται όσα ψηφίστηκαν από 01/01/2010 και μετά.
- Τα Κόμματα θα πρέπει να εμφανίσουν Ισοσκελισμένους Ισολογισμούς, με μία απόκλιση -10%, η οποία θα δικαιολογείται μόνο για την αποπληρωμή παλαιότερων οφειλών προς τις Τράπεζες. Μετά από 7 Χρόνια, όποιο Κόμμα δεν έχει συμμορφωθεί απολύτως, θα χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και θα τίθεται εκτός Βουλής. Τα έσοδα των κομμάτων, καθώς και τα έξοδά τους, θα δημοσιεύονται ετησίως, όπως σε κάθε Ανώνυμη Επιχείρηση.
- Όποιος Πολιτικός ή υποψήφιος Πολιτικός, τάξει προεκλογικά κάτι και δεν το πραγματοποιήσει, θα είναι υπόλογος Νομικά για διασπορά ψευδών ειδήσεων ή με βάση όποιον άλλο νόμο ταιριάζει καλύτερα.
- Άμεση Κατάργηση της Βουλευτικής Ασυλίας, δίχως εξαιρέσεις.
- Κατάργηση του Νόμου περί (μη) Ευθύνης Υπουργών. Δεν θα υπάρξει Ασυλία, σε όποιο μέρος της Γης κι αν βρεθούν.
ΣΚΑΝΔΑΛΑ – ΔΙΑΦΘΟΡΑ
- Άμεση επανεξέταση όλων των Συμβάσεων Προμήθειας Στρατιωτικού Υλικού και Οπλικών Συστημάτων, για τα 10 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Αν οι τιμές αγοράς τους, αποκλίνουν παραπάνω από 10% από τις τιμές αγοράς των ίδιων προϊόντων σε 3 Χώρες την ίδια χρονική περίοδο, οι Επιτροπές που υπέγραψαν τις Συμβάσεις, καθώς και τα Τμήματα Προμηθειών, να έχουν ανάλογες Οικονομικές και Νομικές κυρώσεις. Το ίδιο θα ισχύει και για τους εποπτεύοντες Υπουργούς.
- Άμεση επανεξέταση όλων των Συμβάσεων Προμήθειας Φαρμακευτικού, Παραφαρμακευτικού και Αναλώσιμου Υλικού σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια της Χώρας, για τα 10 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Αν οι τιμές αγοράς τους, αποκλίνουν παραπάνω από 10% από τις τιμές αγοράς των ίδιων προϊόντων σε 3 Χώρες της Ε.Ε και σε 3 Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια, οι Επιτροπές που υπέγραψαν τις Συμβάσεις, καθώς και τα Τμήματα Προμηθειών, να έχουν ανάλογες Οικονομικές και Νομικές κυρώσεις. Το ίδιο θα ισχύει και για τους εποπτεύοντες Υπουργούς.
- Άμεση απαίτηση και νομική αξίωση από τη Γερμανική Κυβέρνηση, αλλά και από Κυβερνήσεις άλλων Χωρών, των οποίων Εταιρείες τους συμμετείχαν σε Προμήθειες και Παροχή Υπηρεσιών προς το Ελληνικό Κράτος γενικά και έχει καταγγελθεί από τους ίδιους ή από άλλους ότι δωροδόκησαν Πολιτικούς ή Κρατικούς Λειτουργούς, να πιέσουν Νομικά τα Εταιρείες τους να υποβάλλουν όλα τα στοιχεία και να κατονομάσουν πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Κυβερνήσεις των Κρατών θα θεωρούνται συνένοχες στην Πράξη της Δωροδοκίας και θα προσβάλλεται κάθε Σύμβαση από το Ελληνικό Κράτος ως μη ισχύουσα, ενώ θα γίνεται απαιτητή η επιστροφή των χρημάτων των Ελλήνων Φορολογουμένων. Διεθνής Καταγγελία των Εταιρειών που έχουν χρηματίσει Έλληνες Πολιτικούς και Κρατικούς Λειτουργούς και το έχουν παραδεχτεί δημόσια, με σκοπό τον αποκλεισμό τους από Δημόσιους Διαγωνισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Άμεση απαίτηση και νομική αξίωση από την Ελβετική Κυβέρνηση, να δοθούν όλα τα στοιχεία Ελλήνων Πολιτών και Επιχειρήσεων που έχουν καταθέσεις σε Ελβετικές Τράπεζες.
- Υπερβάσεις Ολυμπιακών Αγώνων : Δημιουργία Ομάδας από Οικονομολόγους και Λογιστές, που θα ελέγξει και θα βγάλει αποτελέσματα το αργότερο σε ένα έτος.
- Δημόσια Έργα, ευθύνες Νομικές και Οικονομικές : Παράδειγμα ο δρόμος που βύθισε στη Μεγαλόπολη – Καλαμάτα. Κατασκευάστηκε καινούργια Εθνική Οδός πριν το 2004, βύθισε και καταστράφηκε ολοσχερώς σε λιγότερο από 3 χρόνια. Επαναπροκηρύχθηκε και ξεκίνησε η επανακατασκευή του και τώρα βάζουν και Διόδια, για ένα έργο που έχει ήδη πληρωθεί από τον Ελληνικό Λαό.
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
- Άμεση ανακήρυξη ενός Α.Ο.Ζ και έναρξη Έρευνας και Εξόρυξης οποιουδήποτε Ορυκτού Πλούτου πιθανώς υπάρχει, παρέχοντας τα δικαιώματα όπου εμείς θέλουμε.
- Όμορες Χώρες της Ελλάδος, των οποίων οι Κυβερνήσεις, Κόμματα, Βουλευτές ή Οργανώσεις, με πράξεις ή με λόγια, επιβουλεύονται την Εθνική Ακεραιότητα, την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας, θα έχουν τις ανάλογες συνέπειες. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε συναλλαγή, υπηρεσία, εμπόρευμα ή έγγραφο περνά δια μέσου της Ελλάδος και δεν έχει τον χαρακτηρισμό ή την ονομασία που έχει η Ελλάδα ζητήσει, δεν θα γίνεται αποδεκτό, ούτε θα προωθείται προς τον τελικό του προορισμό.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- Ακύρωση Νόμων 2003 & 2008 περί Κεκαλυμένων Ομολογιών των Τραπεζών, όπου υπερτερούν οι Δανειστές έναντι των Καταθετών.
- Τράπεζες : Φορολόγηση Κερδών τους, όπως κάθε Επιχείρηση.
- Δανεισμός προς Ιδιώτες και Επιχειρήσεων το πολύ στο 100% του Επιτοκίου Καταθέσεων.
- Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες, θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα με Περιουσιακά στοιχεία των Τραπεζών.

ΥΓΕΙΑ
- Οποιοσδήποτε Γιατρός πιαστεί να παίρνει “φακελάκι” οποιασδήποτε μορφής και ποσού, αυτομάτως να χάνει την Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος για πάντα και να του κατάσχεται όλη η περιουσία που έχει δημιουργήσει έως και εκείνη τη στιγμή.
- Η Υγεία θα είναι Δημόσια και Δωρεάν, για τους Έλληνες Πολίτες και τις Οικογένειές τους. Δωρεάν θα είναι και για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα και τις Οικογένειες τους, εφόσον έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα, έχουν τα απαραίτητα έγγραφα εισόδου και παραμονής και εργάζονται νόμιμα.
- Άμεση Κατάργηση της κύρωσης του νέου Διατροφικού Κώδικα από 01/04/11 και ενέργειες κατοχύρωσης όλων των Ελληνικών Παραδοσιακών Σκευασμάτων και Βοτάνων, αφού ενημερωθούν αναλόγως όλοι οι Έλληνες Πολίτες για το θέμα αυτό.
- Άμεση κατάργηση του Νόμου για Υποχρεωτική Δωρεά Ανθρωπίνων Οργάνων.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
- Όποιος Έλληνας Πολίτης ή Επιχείρηση πιαστεί να έχει ενοικιάσει Ακίνητο σε αλλοδαπό, δίχως αυτό να έχει προηγουμένως δηλωθεί και δίχως ο αλλοδαπός ή οι αλλοδαποί που διαμένουν σε αυτό να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης εισόδου στη χώρα, το Ακίνητο θα κατάσχεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ο Ιδιοκτήτης θα έχει και αυστηρές Νομικές Κυρώσεις (βλέπε Ισπανία). Επίσης, οι Ιδιοκτήτες να οφείλουν να ελέγχουν, αν στο Ακίνητό τους διαμένουν αυτοί που το ενοικίασαν ή άλλοι και πόσοι. Τις ίδιες κυρώσεις με πριν, να έχουν και Ιδιοκτήτες Ακινήτων που έχουν αλλάξει αυθαίρετα τη χρήση του Ακινήτου τους (Αποθήκες ή Γραφεία που έχουν μετατραπεί σε “Διαμερίσματα”).
- Όποιος Έλληνας Πολίτης ή Επιχείρηση πιαστεί να έχει εργαζόμενο αλλοδαπό, δίχως αυτό να έχει προηγουμένως δηλωθεί και δίχως ο αλλοδαπός ή οι αλλοδαποί να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης εισόδου στη χώρα, η Επιχείρηση θα κλείνει και κάθε περιουσιακό της στοιχείο θα κατάσχεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ο Ιδιοκτήτης θα έχει και αυστηρές Νομικές Κυρώσεις.
- Οι αλλοδαποί που στέλνουν εμβάσματα στο εξωτερικό, θα πρέπει για το ποσό που στέλνουν, να προσκομίζουν αποδεικτικά Νόμιμης Απόκτησής τους στην Ελλάδα (Τ.Π.Υ, Α.Π.Υ, Αποδεικτικά Μισθοδοσίας). Σε αντίθετη περίπτωση, θα παρακρατείται 20% Φόρος και 10% Ασφαλιστικές Εισφορές και μετά θα είναι ελεύθεροι να τα στείλουν όπου θέλουν.
- Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου : Αν κατείχες ένα Περιουσιακό Στοιχείο και το Κράτος με νέα Ρύθμιση / Νόμο, σου το απαξιώσει, υποχρεούται να στο αποζημιώσει. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους των υποβαθμισμένων περιοχών του Λεκανοπεδίου και κυρίως του Κέντρου της Αθήνας.
- Άμεση κατάργηση του Νόμου για Ελευθερία Λόγου, Ρατσισμού και Ξενοφοβίας.

ΠΑΙΔΕΙΑ
- Η Παιδεία θα είναι Δημόσια και Δωρεάν, για τους Έλληνες Πολίτες και τις Οικογένειές τους. Δωρεάν θα είναι και για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα και τις Οικογένειες τους, εφόσον έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα, έχουν τα απαραίτητα έγγραφα εισόδου και παραμονής και εργάζονται νόμιμα.
- Τα παιδιά που χρειάζονται επιπλέον βοήθεια και υποστήριξη στα μαθήματά τους, πέρα από το Διαδικτυακό Φροντιστήριο που ξεκίνησε πρόσφατα, να μπορούν να κάνουν επιπλέον Φροντιστήρια σε οργανωμένες ομάδες μέσα στα σχολεία τους, δωρεάν ή με κάποιο συμβολικό κόστος. Τα αποτελέσματα των μαθημάτων αυτών, θα πρέπει να είναι μετρήσιμα, όπως γίνεται σήμερα και στα Ιδιωτικά Φροντιστήρια.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
- Άμεση εξίσωση των Συντάξεων Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και Ο.Τ.Α με του Ιδιωτικού Τομέα.
- Στη Σύνταξη θα βγαίνουν όλοι οι Έλληνες Πολίτες στην ίδια ηλικία, ανεξαρτήτως Φορέα Ασφάλισης.
- Αναπηρικές Συντάξεις : Έλεγχος όλων των Αναπηρικών Συντάξεων, με Επιτροπές που θα βγαίνουν την τελευταία στιγμή και θα μεταβαίνουν από το ένα σημείο της Ελλάδος στο άλλο.
- Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών, από όλους τους τομείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Φορέων, πρώην Δ.Ε.Κ.Ο, Ο.Τ.Α και Υπουργείων, θα παρέχουν εθελούσια μη πληρωμένη εργασία, σε τομείς του Δημοσίου όπου υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
- Όχι άλλα ψέματα για το Ασφαλιστικό. Αν δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ Σύνταξη εμείς οι νεότεροι, να μας το πουν τώρα και να σταματήσουμε να πληρώνουμε υποχρεωτικά Ασφαλιστικές Εισφορές. Το ποιός θα πληρώσει τις Συντάξεις στους τωρινούς Συνταξιούχους, η απάντηση είναι εκείνοι που έφαγαν τα Αποθεματικά και τις Περιουσίες των Ασφαλιστικών Ταμείων.

ΟΝΟΜΑΤΑ
- Κάποια ονόματα από τα οποία θα μπορούσε να ζητηθεί από τον Ελληνικό Λαό, να δημιουργήσουν άτυπες Ομάδες Σκέψεις και Εργασίας και οι οποίες θα μπορούσαν να παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις προς το Ελληνικό Κράτος και τον Ελληνικό Λαό, ανάλογα με τις γνώσεις τους και την εξειδίκευσή τους : Γεννηματάς Παναγιώτης, Μαριάς Νότης,  Χαρδαβέλας Κώστας, Φώσκολος (Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης), Ζελιλίδης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών), Γιανναράς (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών),  Κασιμάτης (Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών), Καρυώτης (Καθηγητής σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α, συμμετείχε στη σύνταξη του Δικαίου της Θαλάσσης), Κοτζιάς Ν. (Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας), Τσομώκος Παναγιώτης (Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Οξφόρδης), Μαρκεζίνης Βασίλειος (Διεθνώς Αναγνωρισμένος Νομικός, Νομικός Σύμβουλος Αγγλικής Βασιλικής Οικογένειας), Θεοδωράκης Μίκης κτλ.

ΜΕΡΙΚΕΣ “ΑΚΡΑΙΕΣ’ ΙΔΕΕΣ, ΑΠΟΡΙΕΣ, ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
- Έλεγχος δυνατότητας απόκτησης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, για Ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται διεθνώς, όπως Δημοκρατία – Φιλοσοφία – Αστρονομία κτλ. Αν αυτό συμβεί, τότε κουβεντιάζουμε και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Κίνηση για την μόνιμη επαναφορά και τη μόνιμη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα,
- Οι Bloggers πρέπει να ενωθούν και ίσως πρέπει να συναντηθούν. Ο καταιγισμός πληροφοριών, πολλές φορές μπορεί να προκαλεί μη-αντίδραση, γιατί ο αναγνώστης “θολώνει’’. Πρέπει να πάμε πλέον σε προτάσεις.
- Πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους η Κίνηση των Πανεπιστημιακών, η Κίνηση για την δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για το Ελληνικό Χρέος, η Κίνηση Ανεξαρτήτων Πολιτών “Σπίθα”, οι Έλληνες Bloggers & Youtubers, ο Ελληνικός Λαός, όσα “Ανεξάρτητα” Μ.Μ.Ε έχουν απομείνει και όσοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου πιστεύουν ότι εξελέγησαν για να υπηρετούν τον Ελληνικό Λαό και μόνο αυτόν.

- Γιατί άργησαν να αναλάβουν δράση η Ομάδα για τη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου και οι Πανεπιστημιακοί;
- ΔHMOΨHΦIΣMA TΩPA. OXI ΑΛΛΗ EΘNIKH TAΠEINΩΣH, για Χρέη που δεν δημιουργήσαμε εμείς, αλλά κάποιοι που τώρα απολαμβάνουν τα λεφτά που μας έκλεψαν..
- Δημοψηφίσματα σχεδόν μηδενικού κόστους και άμεσων αποτελεσμάτων μέσω Πρακτορείων και μηχανών Ο.Π.Α.Π.
- Σταματήστε να τους χειροκροτείτε ή έστω ακόμα και να ανέχεστε την παρουσία τους. Όπου τους δείτε (αυτούς και τους προηγούμενους), γιουχάρετέ τους και πετάξτε τους ότι έχετε, από παπούτσια έως ντομάτες και αυγά. Μόνο έτσι ίσως θυμηθούν τις λέξεις Ντροπή και Συγγνώμη (για όσα έκαναν σε αυτόν τον τόπο και για όσα δεν έκαναν γι’ αυτόν τον θαυμάσιο τόπο).
- Αν συμφωνείτε, διαδώστε το, μόνο έτσι ίσως ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ και αντιδράσουμε, όλοι αυτοί που τόσα χρόνια αφήναμε να “αντιδρούν” αυτοί που κανονικά θα έπρεπε να το βουλώνουν (Εργατοπατέρες, Ανεπάγγελτοι Πολιτικοί, Υπεράριθμοι και Άχρηστοι σε ορισμένες περιπτώσεις Δημόσιοι Υπάλληλοι, “Γκρούεζες” δίπλα σε κάθε Πολιτικό και μέσα σε κάθε ένα από τα δύο μεγάλα Κόμματα).

Πηγή : http://toxrisimo.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου